< Terug naar vorige pagina

Organisatie

School voor Mobiliteitswetenschappen

Faculty

Hoofdorganisatie:Universiteit Hasselt
Tijdsduur:1 jan 2014 →  Heden
Organisatieprofiel:

De School voor Mobiliteitswetenschappen is een administratieve entiteit, vergelijkbaar met een faculteit. Binnen deze entiteit worden onderzoeks- en onderwijsactiviteiten gebundeld door het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en wordt er gewerkt aan duurzame oplossingen voor mobiliteitsuitdagingen in de domeinen van mobiliteit, verkeersveiligheid, gedrag, wegontwerp, toerisme en autonomie.
Op vlak van onderwijs coördineert IMOB een bachelor en (internationale) masteropleiding in de Mobiliteitswetenschappen. De opleiding leidt mobiliteitsdeskundigen op om de complexe problematiek van de mobiliteitswetenschappen vanuit een multidisciplinaire aanpak te benaderen. Daarnaast organiseert IMOB verschillende andere opleidingsinitiatieven zoals een opleiding verkeersveiligheidsauditor en een road safety training voor academici uit ontwikkelingslanden. Ook is er een uitgebreide ervaring met het organiseren van internationale summer schools en conferenties.
Voor meer informatie:

  • www.uhasselt.be/mobiliteitswetenschappen
  • www.uhasselt.be/master-of-transportation-sciences
  • www.verkeersveiligheidsauditor.be

Op vlak van onderzoek is IMOB actief in fundamenteel en toegepast onderzoek en heeft het uitgebreide ervaring met coördinatie van grootschalige projecten op nationaal en internationaal niveau. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van moderne onderzoekstechnieken zoals eye tracking, rijsimulatoren, state-of-the-art transportmodellen, enz. Kennis en vaardigheden die hieruit voortvloeien worden bovendien ingezet in talrijke dienstverleningsopdrachten. Over de jaren heen werd zo een aanzienlijke kennis en expertise opgebouwd. Ons onderzoek heeft al geleid tot tientallen innovatieve mobiliteitsoplossingen. Omdat veel oplossingen een grote meerwaarde voor de samenleving kunnen betekenen, zet het IMOB sterk in op de verdere ontwikkelingen van de technologieën tot marktklare producten.
Voor meer informatie:

  • www.uhasselt.be/imob
Trefwoorden:Verkeersveiligheid, Verplaatsingsgedrag, Verkeerskunde
Disciplines:Infrastructuur, transport en mobiliteitsingenieurswetenschappen, Stedelijk en regionaal ontwerp, ontwikkeling en planning, Maatschappelijke gezondheidszorg, Toegepaste psychologie, Toerisme