< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Radiofarmaceutisch Onderzoek

Division

Tijdsduur:1 jan 1995 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het onderzoek van de groep Radiofarmaceutisch Onderzoek is gericht op de ontwikkeling van nieuwe radiofarmaca voor diagnose (PET en SPECT) of voor radionuclide therapie.  De ontwikkeling van nieuwe radiofarmaca kan onderverdeeld worden in volgende stappen waar de groep expertise heeft ontwikkeld:

  • design: ontwerp van nieuwe radioactieve speurstof moleculen gebaseerd op het doelwit dat gevisualiseerd moet worden en de mogelijkheid om de speurstof snel en efficiënt te merken (koppeling met een geschikt radionuclide)
  • organische synthese : chemische vervaardiging van de speurstof-precursor (het speurstof derivaat waarmee het radionuclide in een laatste stap wordt gekoppeld) en de niet radioactieve (stabiele) vorm van de speurstof.  Analyse (bepaling van de zuiverheid, (TLC-HPLC) en karakterisatie (bevestiging van de vooropgestelde chemische structuur) (NMR, LC-MS)
  • radiochemie: chemische koppeling van het radionuclide met de speurstof precursor.  Het radionuclide wordt aangemaakt met een deeltjesversneller (cyclotron) of verkregen uit een radionuclide generator. De chemische koppeling kan gevolgd worden door een opzuivering van de speurstof (scheiding van de speurstof-precursor).  Deze radiochemische stappen kunnen uitgevoerd worden in vanop afstand bestuurde of volledig geautomatiseerde synthesemodules die dan opgesteld worden in met lood afgeschermde kluizen ("hotcell"). De verkregen speurstof wordt dan geanalyseerd met radio-TLC of radio-HPLC of radio-LC-MS
  • in vitro evaluatie: Stabiliteit van de speurstof (HPLC, TLC), bindingsstudies met cellen weefselhomogenaten of vriescoupes.  Kwantificatie van de activiteit met behulp van gamma-teller of autoradiografie
  • in vivo/ex vivo evaluatie: biodistributie in kleine proefdieren (muis, rat), studie van de farmacokinetiek.  microPET studies met/zonder farmacologische voorbehandeling
  • preklinische toepassing: gebruik van speurstoffen voor quantificatie van doelwitmoleculen in kleine proefdieren
  • implementatie van GMP conforme productie voor klinische studies: opschaling van productie en studie van kritische parameters, engineering runs, ontwikkelen van geschikte formulatie voor intraveneuze injectie, ontwikkeling en validatie van QC methodes (radioHPLC), validatieruns, genereren van IMPD en FANC aanvraagdocumenten die noodzakelijk zijn voor een aanvraag voor klinische studie

Speurstoffen kunnen gemerkt worden met  koolstof-11 (11C), fluor-18 (18F), gallium-68 (68Ga), zirconium-89 (89Zr), jood-124 (124I) voor PET en technetium-99m (99mTc), jood-123 (123I) voor SPECT.

Trefwoorden:radiofarmaca, radionuclide, positron emissie tomografie, single photon emissie tomografie, biodistributie, farmacokinetiek
Disciplines:Medische beeldvorming en therapie, Andere chemie, Chemisch productontwerp en formulering, Biomateriaal engineering, Medicinale producten