< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Productontwikkeling

Research Group

Hoofdorganisatie:Productontwikkeling
Tijdsduur:1 okt 2013 →  Heden
Organisatieprofiel:Productontwikkeling staat voor een totaalaanpak die erop gericht is producten te definiëren die innovatief zijn op technologisch, economisch en menskundig vlak en op het aansturen van de productontwikkelingscyclus, die een methode is om innovatieve producten te definiëren. Door de veelheid van onderliggende disciplines en de snelle ontwikkelingen binnen de ondersteunende kennisdomeinen en het industriële veld, moet de werkwijze voor productontwikkeling door onderzoek onderbouwd en continu bijgestuurd worden. In een doorgedreven samenwerking met andere wetenschappelijke disciplines en partners uit de industrie is de academische gerichtheid een manier om de efficiëntie in het proces en de kwaliteit van de resultaten te garanderen. De resultaten van het onderzoek binnen het studiegebied productontwikkeling vloeien ook terug naar de betrokken actoren: het onderwijs, de industrie en academische onderzoeksgroepen en kennisinstellingen, die technologie en know-how toeleveren als motor voor nieuwe producten. Onderzoek in het studiegebied productontwikkeling is een middel om de studenten, de docenten, de onderzoekers en het werkveld voeling met elkaar en met actuele inzichten in het vakgebied van productontwikkeling te laten houden: ontwerpmethodologie en onderliggende kennisgebieden. Het academisch onderzoek in de productontwikkeling moet begrepen worden als toegepast wetenschappelijk onderzoek dat zowel een explorerend, beschrijvend of voorspellend karakter kan hebben en dat een sterke ontwerpcomponent heeft, hetzij door het onderwerp of door integratie van ontwerptrajecten binnen het onderzoekstraject: design inclusive research.
Trefwoorden:ONTWIKKELING, PRODUCTONTWIKKELING, PRODUCTCONCEPTLEREN
Disciplines:Materialenwetenschappen en -techniek, Andere materiaaltechnologie, Productontwikkeling