< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Power in History - Centrum voor Politieke Geschiedenis

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Geschiedenis
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het begrip 'politiek' wordt door deze onderzoeksgroep ruim verstaan, als alles wat betrekking heeft op de bewuste vormgeving van de maatschappij en op de conflicten die in dat verband kunnen ontstaan. Tot het domein van deze onderzoeksgroep behoort daarom zowel de studie van de politieke instellingen, als die van politieke theorieën en ideologieën, van de politieke cultuur en van de internationale betrekkingen. Vooral echter wil de onderzoeksgroep interdisciplinair onderzoek stimuleren, waarin historici, politieke wetenschappers, juristen, filosofen en anderen elk op hun eigen manier het inzicht in het verleden kunnen verrijken. Ook de traditionele schotten tussen de verschillende historische tijdvakken wil de onderzoeksgroep zoveel mogelijk trachten te overschrijden, al ligt in het concrete onderzoek de nadruk op de moderne en hedendaagse geschiedenis. Concrete thema's die momenteel door leden van de onderzoeksgroep worden bestudeerd omvatten de geschiedenis van de monarchie van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw, de parlementaire cultuur in West-Europa in de negentiende en twintigste eeuw, ambtelijke collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, de politieke verbeelding van mannelijkheid en vrouwelijkheid, de politieke impact van raciale denkbeelden, de Belgische diplomatie tijdens de Koude Oorlog, extreem-rechtse bewegingen en de determinanten van kiesgedrag in West-Europa.
Trefwoorden:IDEOLOGIE, POLITIEKE BEWEGINGEN, POLITIEKE CULTUUR, INTERNATIONALE RELATIES, POLITIEKE PRAKTIJKEN, POLITIEKE INSTELLINGEN, POLITIEKE THEORIE
Disciplines:Geschiedenis