< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Politics & Public Governance

Onderzoeksgroep

Tijdsduur:1 okt 2018 →  Heden
Organisatieprofiel:De eerste onderzoekslijn heeft als titel 'Diversity and equality in politics & public governance'. Deze lijn bestudeert hoe uiteenlopende belangen worden gemobiliseerd, herkend en vertegenwoordigd in politieke en administratieve besluitvorming, hoe groepen concurreren voor invloed en hoe politics en governance gelijkheid en ongelijkheid (re-)produceren. De focus ligt op hoe maatschappelijke, politieke en administratieve instituties en praktijken bedoeld en onbedoeld ongelijkheid, discriminatie en uitsluiting teweegbrengen op basis van social markers zoals gender, etniciteit, beperkingen en sexualiteit. De tweede onderzoekslijn is 'Knowledge and information in and through politics & public governance'. Deze bestudeert hoe politici, beleidsmakers en ambtenaren besluiten nemen. Dit wordt enerzijds gekenmerkt door het toenemend gebruik van indicator-gebaseerde informatie met meer evidence-based en technocratische besluitvorming tot gevolg. Anderzijds wordt ook niet-technische lekenkennis meer en meer benadrukt in processen van co-creatie en co-productie. In deze context bestuderen we ook hoe beleidsmakers kunnen leren omgaan met complexe besluitvorming en hoe dergelijke skills teaching In curricula kan opgenomen worden. De derde onderzoekslijn is 'Politics & public governance in a European multi-layered and multi-actor context'. Deze focust op de horizontale en verticale complexiteit van de hedendaagse politieke en besluitvorming. Supranationalisering, decentralisering en jarenlange administratieve hervormingen hebben gezag verspreid over constellaties die worden bestuurd door een combinatie van hiërarchie, markt en netwerken. De grens tussen publieke, non-profit en private verantwoordelijkheid voor beleid is vervaagd. Meer en meer moeten parlementen, kabinetten en administraties op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau samenwerken bij het maken en implementeren van beleid, regelgeving en diensten. Deze lijn focust op hoe publieke en politieke actoren omgaan met de wijzigende en conflicterende institutionele logica's en op hoe belangengroepen mobiliseren en zich organiseren met het oog op het verkrijgen van invloed.
Trefwoorden:OPENBARE ADMINISTRATIE, BESTUUR, POLITIEKE WETENSCHAPPEN
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen