< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Plattelandsontwikkeling (PO)

Division

Hoofdorganisatie:Landbouw en Maatschappij
Tijdsduur:4 jan 2012  →  Heden
Organisatieprofiel:

Rurale gebieden in hun totaliteit staan centraal. Er wordt niet enkel gefocust op de landbouwfunctie, maar ook op de complexe fysieke, economische en sociale context. We onderzoeken de gebiedsspecifieke kenmerken van regio’s. We beoordelen de impact van ruimtelijke transformaties en de mogelijkheden tot sturen, beheersen en monitoren van rurale ontwikkelingen. We analyseren participatieve processen met actoren die we samenbrengen.