< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Plasma Lab voor toepassingen in duurzaamheid en geneeskunde - Antwerpen (PLASMANT)

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Chemie
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:In de onderzoeksgroep PLASMANT ontwikkelen we numerieke modellen voor (i) plasma's (gasontladingen), (ii) de interactie tussen plasma en een vaste stof oppervlak, en (iii) de interactie tussen een laser en een vaste stof oppervlak, met als doel de toepassingen van plasma's en lasers (o.a. in materiaaltechnologie, analytische chemie, milieu- en medische toepassingen) te optimalizeren. * Voor de gasontladingsplasma's hebben we Monte Carlo modellen, particle-in-cell / Monte Carlo simulaties, fluid modellen, botsingsstralingsmodellen, en hybriede codes ontwikkeld. We bestuderen verschillende soorten plasma's, zoals gelijkstroom (dc), radiofrequente (rf), magnetron en dielektrische barrière-ontladingen, in verschilllende soorten gassen (argon, helium, stikstof, methaan, silaan, CF4, lucht, CO2,...). We beschrijven het gedrag van verschillende soorten plasma-deeltjes (o.a., elektronen, ionen, radicalen, atomen, moleculen, geëxciteerde deeltjes, alsook nano-deeltjes). * De interactie tussen plasma en vaste stof oppervlak (wat van belang is bij bv. afzetten van dunne lagen of bij plasmakatalyse) trachten we te beschrijven via moleculaire dynamica simulaties. Hierbij wordt de beweging van de individuele atomen beschreven met de wetten van Newton, en de interactiekrachten tussen de atomen worden bepaald uit een interatomaire potentiaal. We beschrijven hiermee het gedrag van atomen, moleculen, radicalen en ionen, wanneer ze een oppervlak bombarderen. We kunnen hiermee bv. berekenen hoe een dunne laag afgezet wordt, en wat de microscopische structuur en samenstelling van die film is. * Voor de interactie tussen een laser en een vaste stof ontwikkelen wij een set van modellen, die het gedrag beschrijven tijdens en na de laser-vaste stof interactie: - verhitten van de vaste stof, smelten en verdamping: via een warmtetransportvergelijking, - expansie van de verdampte materiaalwolk: via Navier-Stokes vergelijkingen, - vorming van een plasma: via Saha vergelijkingen - vorming van nanodeeltjes: via een model voor condensatie.
Trefwoorden:LASER ABLATIE, NANODEELTJES, PLASMA, MONTE CARLO SIMULATIES, DUNNE FILMS, MOLECULAIRE DYNAMICA, COMPUTERSIMULATIES, FLUID MODELS
Disciplines:Fysica van gassen, plasma's en elektrische ladingen, Macromoleculaire en materiaalchemie, Fysische chemie, Duurzame chemie, Theoretische en computationele chemie, Katalytische reactietechnieken, Process engineering, Duurzaamheids- en milieutechniek, Moleculaire en celbiologie, Oncologie