< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2013 →  Heden
Organisatieprofiel:De onderzoeksgroep voor Stadontwikkeling heeft als missie bij te dragen tot kennisontwikkeling over stadsontwikkeling, gericht op een duurzame transformatie van de stad. Die kennisontwikkeling betreft zowel de concreet ruimtelijke als procesmatige aspecten van stadsontwikkeling. Het dubbele perspectief, waarbij zowel aandacht wordt gegeven aan het ontwerpen van innovatieve oplossingen als het strategisch kunnen implementeren van projecten in een reële beleidsmatige context wordt weerspiegeld in de onderzoeksagenda van het centrum. Het centrum richt zich zowel op fundamenteel als toegepast onderzoek. Ook dienstverlening krijgt een centrale rol toebedeeld in de taakstelling van het centrum. Fundamenteel onderzoek analyseert de wederzijdse relatie tussen fysieke (stads)ontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Beleidsgericht of toegepast onderzoek is gericht op het ontwerpen van innovatieve oplossingen, of het evalueren van bestaande stadsontwikkelingspraktijk. Dienstverlening naar kleine en grote steden inzake stadsontwikkeling vormt een belangrijk aandachtspunt. Bovendien kan deze praktijk op zijn beurt als vliegwiel gebruikt worden voor dataverwerving voor meer beleidsgericht of fundamenteel onderzoek. Het onderzoekscentrum heeft daarbij de ambitie om als structurele partner te kunnen optreden van een aantal Europese en niet-Europese steden in functie van de capaciteitsopbouw voor stadsontwikkeling. De onderzoeksonderwerpen van het centrum richt zich onder meer op volgende onderwerpen - Conceptontwikkeling en ruimtelijke strategieën voor een duurzame stadsontwikkeling - Adviesverlening en kwaliteitsbewaking stedenbouwkundig ontwerp - Evaluatie en impact van stadsontwikkelingsprojecten: … - Proces- en projectmanagement van complexe projecten: … - Spatial governance: analyse van ruimtelijke beleidsprocessen en institutionele analyse: … - Stedelijke mobiliteitsconcepten - Stadsecologische ontwikkeling
Trefwoorden:ONTWIKKELING, ONTWERPEDUCATIE, STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP, STADSOMGEVING, STEDELIJKE MOBILITEIT, STADSINFRASTRUCTUUR, STEDEN
Disciplines:Ingenieurswetenschappen in de architectuur, Architectuur, Interieurarchitectuur, Stedelijk en regionaal ontwerp, ontwikkeling en planning, Architecturaal design, Kunststudies en -wetenschappen