< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Vertaling en Technologie, Campus Antwerpen

Research Group

Tijdsduur:1 jan 2013 →  Heden
Organisatieprofiel:

Onderzoeksgroep Vertaling en Technologie, Campus Sint-Andries Antwerpen

Profiel

De OG Vertaling en Technologie is een interdisciplinaire OG die de vertaalproblematiek rond gespecialiseerde teksten, vertaalevaluatie en vertaaltechnologie vanuit verschillende invalshoeken bestudeert. De OG Vertaling en Technologie zal tegelijkertijd methodologische ondersteuning bieden aan projecten uit andere OG’s, zowel voor vertaal- als tolkwetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zal de OG Vertaling en Technologie haar eigen methodologische expertise verder uitbouwen door nauw samen te werken met andere OG’s, zowel binnen de KU Leuven als internationaal.


Doelstellingen

De OG Vertaling en Technologie stelt zich tot doel: het stimuleren van het onderzoek naar de diverse aspecten van de vertaalproblematiek rond gespecialiseerde teksten, (in het bijzonder juridische en medische teksten), vertaalevaluatie en vertaaltechnologie, met bijzondere aandacht voor:

  • vertaling van juridische en medische/wetenschappelijke teksten; 
  • vertaling in de gezondheidscommunicatie;
  • vertaalevaluatie;
  • terminologisch onderzoek, o.a. op het juridische en het medische domein;
  • vertaaltechnologie;
  • corpuslinguïstiek en parallelle corpora;
  • concept modelling en ontwikkelen van ontologieën;
  • registervariatie in Language for Specific Purposes (LSP).

Concreet kan de focus van de OG Vertaling en Technologie als volgt worden gedefinieerd:

  • de evaluatie van de efficiëntie en de kwaliteit van vertaalprocessen, vertaalproducten en vertaalinstrumenten aan de hand van procedures die toelaten om: (a) de impact van vertaaltechnologie op vertalers en het vertaalproces te evalueren; (b) de kwaliteit van vertalingen, vertalers en vertaalprocessen op een geobjectiveerde en gestandaardiseerde manier te beoordelen; en (c) informatie uit (parallelle) corpora maximaal te benutten voor de optimalisatie van het vertaalproces én voor de bepaling van de functionele equivalentie bij juridische teksten afkomstig uit verschillende rechtssystemen;
  • het toetsen en verrijken van de verschillende evaluatieprocedures aan en met corpuslinguïstische data, wat een belangrijke meerwaarde oplevert o.m. door toepassingen als termextractie, relevantiebepaling van vertaalsuggesties en semi-automatische selectie van testitems voor kwaliteitsbeoordeling.

Het onderzoek kan zowel kwalitatief als kwantitatief zijn.

Trefwoorden:vertaling in de gezondheidscommunicatie, vakvertaling (juridisch, medisch, wetenschappelijk), ontologieën, concept modelling, registervariatie in vaktaal, parallelle corpora, corpuslinguïstiek, vertaaltechnologie, terminology research, vertaalevaluatie
Disciplines:Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de talenstudies