< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer, Campus Kulak Kortrijk

Research Group

Tijdsduur:1 aug 2013  →  Heden
Organisatieprofiel:

Vertaling en interculturele transfer, Campus Kortrijk

Zoals de naam aangeeft staat in deze OG de benadering van vertalingen als vectoren van interculturele transfer centraal: zowel interlinguale, intralinguale als intersemiotische vormen van vertalingen komen aan bod, en transferbewegingen gelden zowel binnen als tussen nationale, regionale en continentale culturen. Het onderzoek legt zich geen beperkingen op inzake tijd of ruimte en richt zich voorts op een brede waaier aan vertaalgenres en vertaalde genres.

Op methodologisch vlak gaat de voorkeur uit naar historische, beschrijvende en empirische methodes, die oog hebben voor de dialectische relaties tussen vertalingen en andere parameters van de vertaalcommunicatie: actoren (vertalers, auteurs, mediatoren, lezers en publiek), aanverwante transfervormen (meertalig schrijven, zelfvertaling, parodie en pastiche, bewerking, ondertiteling, localisering, kritiek, didactiek enz.), genre-systemen, wetgeving en andere instituties, economische en politieke factoren, canonisering.

Trefwoorden:Vertaalpolitiek in de Lage Landen, Vertaaltheorie en vertaalhistoriografie, Verspreiding en receptie van vertaalde literatuur, Literaire vertaling
Disciplines:Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de talenstudies