< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer, Campus Brussel

Research Group

Tijdsduur:1 jan 2013 →  Heden
Organisatieprofiel:

Vertaling & Intercult.Transfer @ HUB

Zoals de naam aangeeft staat in deze OG de benadering van vertalingen als vectoren van interculturele transfer centraal: zowel interlinguale, intralinguale als intersemiotische vormen van vertalingen komen aan bod, en transferbewegingen gelden zowel binnen als tussen nationale, regionale en continentale culturen. Het onderzoek legt zich geen beperkingen op inzake tijd of ruimte en richt zich voorts op een brede waaier aan vertaalgenres en vertaalde genres.

Op methodologisch vlak gaat de voorkeur uit naar historische, beschrijvende en empirische methodes, die oog hebben voor de dialectische relaties tussen vertalingen en andere parameters van de vertaalcommunicatie: actoren (vertalers, auteurs, mediatoren, lezers en publiek), aanverwante transfervormen (meertalig schrijven, zelfvertaling, parodie en pastiche, bewerking, ondertiteling, localisering, kritiek, didactiek enz.), genre-systemen, wetgeving en andere instituties, economische en politieke factoren, canonisering.

Trefwoorden:Vertaaltheorie en vertaalhistoriografie, Vertaalpolitiek in de Lage Landen, Verspreiding en receptie van vertaalde literatuur, Literaire vertaling
Disciplines:Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de talenstudies