< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Nieuwe Tijd, Leuven

Tijdsduur:1 jul 1977 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het onderzoek aan de afdeling Nieuwe Tijd richt zich in hoofdzaak op de Nederlanden tussen 1500 en 1800 in de brede context van Europa (de Habsburgrijken) en de wereld (de Iberische wereldrijken). Methodologisch ligt de klemtoon op verklaringsmodellen voor de analyse van bestuurs- en organisatievormen (de Leuvense universiteit, de Inquisitie, relaties Kerk en Staat, diplomatieke cultuur), culturele uitwisselingen (wederzijdse beeldvorming van overzeese culturen, de wereld van het gedrukte boek), de economische (conjunctuur, munt en krediet) en sociale ontwikkeling (ambachten, levensstandaard, consumptie), historisch-antropologische thema's (het lichaam, emoties) en de rol van religie in de samenleving (katholieke hervorming, hekserij).

Trefwoorden:Early Modern History
Disciplines:Geschiedenis