< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Nederlandse Literatuur, Leuven

Tijdsduur:1 aug 2016 →  Heden
Organisatieprofiel:

Onderzoeksgroep Nederlandse Literatuur, Leuven

Geert Claassens verricht onderzoek naar de Nederlandse literatuur van de middeleeuwen. Zijn aandacht gaat vooral uit naar Middelnederlandse (ridder)epiek, het oeuvre van Petrus Naghel (de Bijbelvertaler van 1360), het vraagstuk van de fictionaliteit in middeleeuwse literatuur en de mogelijkheden van een moderne narratologische benadering van middeleeuwse teksten. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende langlopende editieprojecten (o.a. Roman van Walewein, Beatrijs, Der naturen bloeme, Seghelijn van Jherusalem).

Dirk de Geest verricht onderzoek naar de moderne Nederlandse literatuur. Hij richt zich vooral op de poëzie maar doet ook onderzoek naar middlebrow literatuur en streekliteratuur. Theoretisch doet hij onderzoek naar een functionalistische en systeemtheoretische studie van literaire verschijnselen. Tekstanalyse wordt gecombineerd met het onderzoek van literaire praktijken.

Marc Van Vaeck

Bart Vervaeck verricht onderzoek naar de naoorlogse romanvernieuwingen in de Nederlandstalige literatuur. Hij richt zich daarbij vooral op de neo-avant-garde en het postmodernisme. Op het theoretische vlak legt hij zich toe op de verhaaltheorie, meer bepaald de postklassieke narratologie.

 

Trefwoorden:Literatuurgeschiedenis, Verhaaltheorie, Literaire theorie, Moderne Nederlandse literatuur, Vroegmoderne Nederlandse literatuur, Middelnederlandse literatuur, Nederlandse literatuur
Disciplines:Talen, Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de talenstudies, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen