< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000, Leuven

Research Group

Tijdsduur:1 dec 2005 →  Heden
Organisatieprofiel:

De Onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000, Leuven, bestudeert internationale actoren, globale-lokale verbanden en transnationale fenomenen. De onderzoeksfocus ligt op agency en agenda-setting, maar ook op de bottom-up processen die nieuwe georganiseerde vormen van trans- en internationale interactie voortbrachten in de laatste 200 jaar. Conceptuele kaders voor het handelen en denken over de grenzen van het natiestaat heen, zoals religie, transnationale solidariteit, de diverse noties of Europese integratie en de opkomst van nieuwe internationale (experten-)elites, vormen de basis van ons onderzoek.

  • Transformatieprocessen van politieke and religieuze instellingen
  • Subalterniteit & Mobiliteit in een transnationaal perspectief
  • Transformaties van landbouw, platteland en voeding
Trefwoorden:Modern History, Society, Modernity
Disciplines:Curatoriële en aanverwante studies, Geschiedenis, Andere geschiedenis en archeologie, Kunststudies en -wetenschappen, Artistiek ontwerp, Audiovisuele kunst en digitale media, Erfgoed, Muziek, Theater en voorstelling, Visuele kunsten, Andere kunsten, Productontwikkeling, Studie van de regio's