< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Kunstwetenschappen, Leuven

Research Group

Tijdsduur:1 jul 1977 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het Departement Kunstgeschiedenis omvat drie onderzoeksgroepen: Middeleeuwse Kunst (Jan Van der Stock, Barbara Baert & Lieve Watteeuw); Vroegmoderne Kunst (Katlijne Van der Stighelen, Leo De Ren & Koenraad Brosens) en Kunst uit de 20ste Eeuw en Hedendaagse Kunst (Hilde Van Gelder).  Alle leden van het departement ontwikkelen empirische en/of theoretische benaderingen voor Vlaamse en Belgische kunst in een internationaal perspectief.

 

Het onderzoek naar middeleeuwse kunst is verbonden aan Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (KU Leuven) (www.illuminare.be). Het onderzoek van Illuminare is gebaseerd op de receptiegeschiedenis en de contextuele betekenis van de Vroegnederlandse kunst (Jan Van der Stock), technisch onderzoek, conservatie en catalogisering van verluchte manuscripten (Lieve Watteeuw) en de iconologie van de middeleeuwen vanuit een interdisciplinair perspectief (onderzoeksgroep Iconologie - www.iconologyresearchgroup.org) (Barbara Baert). Het RICH-project (2012-2015) (“Reflectance Imaging for Cultural Heritage”) wil een unieke digitale beeldvormingstool creëren voor het onderzoek, de studie en de verkenning van de materiaaleigenschappen van kunst en bibliotheekmateriaal dat gemaakt is in de Lage Landen in de middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd. Iconologische onderzoeksprojecten zijn: “De Bloedende Vrouw (Markus 5:24-34par). Een iconologisch onderzoek naar de betekenis van de bloedende vrouw in middeleeuwse kunst (4e-15e eeuw)” (2008-2012) en “'Caput Johannis in disco'. Iconologie van de Johannesschotel: object-functie-medium”. Illuminare is uitgever van drie van z’n eigen reeksen: “The corpus of illuminated manuscripts”, “Art & Religion”(IRG) en “Iconologies” (IRG). Illuminare — Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (KU Leuven) organiseert verschillende tentoonstellingen in België en het buitenland. Recente voorbeelden zijn “Hieronymus Cock – De renaissance in prent” (2013, M – Museum van Leuven en Fondation Custodia, Parijs) en “De Magnifieke Middeleeuwen” (2013, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen).

 

De studie van de Vroegmoderne kunst haalt aanzienlijk voordeel uit het bestaan van de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap (WOG/FWO) Identity, function & expansion of the Flemish baroque in a European context (Katlijne Van der Stighelen / Leo De Ren / Koenraad Brosens).  Deze gemeenschap maakte van Leuven een centrale speler binnen het netwerk van tien Europese en Amerikaanse universitaire kenniscentra. Dat netwerk zorgt voor de dynamiek van jaarlijks georganiseerde internationale symposia, alsook de dynamiek van de Pictura Nova reeksen “Studies in 16th- and 17th-century Flemish Painting and Drawing” (redacteurs: Katlijne Van der Stighelen & Hans Vlieghe) en “Studies in Western Tapestry” (redacteurs: Guy Delmarcel & Koenraad Brosens) (www.arts.kuleuven.be/flemishbaroque‎). Binnen dit wetenschappelijk kader wordt iconografisch, cultuurhistorisch en antropologisch onderzoek verricht naar verschillende aspecten van Vroegmoderne en in het bijzonder zeventiende-eeuwse Vlaamse historieschilderkunst, genreschilderkunst, beeldhouwkunstontwerp en portretkunst. Verder biedt het netwerk ruimte voor lopende onderzoeksprojecten zoals “Mapping the Antwerp-Brussels-Oudenaarde tapestry complex (1620-1720) via historical network analysis”. In het kader van de WOG is verder gewerkt aan de onderzoekseenheid Kunst & Wet. Deze Leuvense onderzoeksgroep concentreert zich op interdisciplinair onderzoek met betrekking tot rechtsbevoegdheid en laboratoriumonderzoek op kunstwerken.

 

De onderzoeksgroep Kunst uit de 20ste Eeuw en Hedendaagse Kunst (Hilde Van Gelder) is verbonden aan het Lieven Gevaert Research Centre for Photography, Art and Visual Culture (LGC) (www.lievengevaertcentre.be). Het centrum, dat zowel in Leuven als in Louvain-la-Neuve is gevestigd (en daar mede bestuurd wordt door Alexander Streitberger), is momenteel bezig met een langetermijnstudie van Allan Sekula's Ship of Fools / The Dockers’ Museum (2010-2013) in samenwerking met het M HKA in Antwerpen (2014-2019). Hilde Van Gelder is redacteur van de Lieven Gevaert Book Series (Universitaire Pers Leuven) en het digitale tijdschrift Image [&] Narrative (www.imageandnarrative.be), dat deel uitmaakt van Open Humanities Press. Haar onderzoek richt zich op hoe fotografische en bewegende beelden binnen de hedendaagse beeldende kunst een drijvende kracht kunnen zijn voor maatschappelijke verandering en voor het opnieuw erkennen of voorstellen van fundamentele rechten. Ze is regelmatig gastcurator van op onderzoek gebaseerde tentoonstellingen, meest recent (2017) die van “Allan Sekula: Collectieve Sisyphus” in het Fundació Antoni Tàpies in Barcelona (co-gecureerd met Carles Guerra en Anja Isabel Schneider).

Trefwoorden:Kunst, geschiedenis
Disciplines:Visuele kunsten, Kunststudies en -wetenschappen, Conservatie-restauratiewetenschappen