< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Griekse Studies, Leuven

Tijdsduur:1 jul 1977 →  Heden
Organisatieprofiel:

"Het onderzoeksdomein is niet beperkt tot de oudheid maar is gefocust op de studie van de Griekse taal en de analyse en editie van Griekse literaire teksten door de eeuwen heen. Zwaartepunten in het onderzoek zijn de historiografie van de linguïstiek, literaire en paraliteraire papyri, Byzantium en het Christelijk Oosten en de vergelijkende Indo-Europese taalkunde. Bepaalde onderzoekslijnen garanderen de continuïteit tussen deze zwaartepunten, zo bijvoorbeeld de relatie tussen de antieke papyri en de Byzantijnse handschriftelijjke traditie, de studie en editie van grammaticale en taalkundige papyri en tenslotte het onderzoek van de grammaticale en taalkundige theorievorming van in de oudheid over de Byzantijnse tijd tot in de Renaissance en het hedendaagse Grieks. De onderzoekseenheid staat ook in voor onderwijs in de studierichting Taal- en Letterkunde, voornamelijk binnen de taalkeuze Grieks, maar daarnaast ook in de opleidingen Geschiedenis en Oude Nabije Oosten. De gedoceerde colleges sluiten nauw aan bij de zwaartepunten van het wetenschappelijk onderzoek: de focus ligt op de studie van de Griekse taal en literatuur door de eeuwen heen en de kritische 'close reading' van Griekse teksten, met aandacht voor zowel taalkundige analyse, literaire en cultuurhistorische interpretatie als tekstkritiek. Tot de opvallendste concrete realisaties van onze onderzoeksactiviteit behoren (URL:http://www.arts.kuleuven.be/byzantium/)de Series Graeca van het Corpus Christianorum, de vermaarde reeks kritische tekstuitgaven van Byzantijnse en Christelijke Griekse auteurs ((URL:http://www.arts.kuleuv en.be/byzantium) www.arts.kuleuven.be/byzantium) de digitale papyruscollectie (URL:http://cpp.arts.kuleuven.ac.be/)Cat alogue of Paraliterary Papyri (cpp.arts.kuleuven.be) de geannoteerde online (URL:http://abel.arts.kuleuven.be/)bibliografi e over de mythograaf Apollodorus (ABEL) (abel.arts.kuleuven.be) de portaalsite (URL:http://greekgrammar.com/)Greek Grammar on the Web . (greekgrammar.com) " homepage research team Greek Studies.((URL:http://www2.arts.kuleuven.be/info/OE_grieks) www2.arts.kuleuven.be/info/OE_grieks)  

Trefwoorden:Greek Studies
Disciplines:Talen, Literatuurwetenschappen