< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Archeologie, Leuven

Research Group

Tijdsduur:1 jul 1977 →  Heden
Organisatieprofiel:

PREHISTORIE - Settlementstructuur van laat paleolithicum en vroege holoceen-sites. - Microwear-analyse (microscopische gebruikssporen) van prehistorische vuursteenwerktuigen.- De introductie van landbouw in het noorden van België. - Belgisch Prehistorisch project uit het midden van Egypte: de prehistorie van de Nijlvallei. - Steenwinning en mijnbouwtechnieken. - Methodologische benadering van paleolithische steentechnologie. ANCIENTS NEAR EAST - Egyptische en Koptische kunst: iconologisch en iconografisch onderzoek, waar mogelijk met de computer. Archeologische en epigrafische missie Leuven-Lille in Shenhur (bij Qena, Egypte). - Mesopotamië: deelname aan de 'Werkgroep Palaeoenvironmental Research Projects in Mesopotamië': Cunieform Studies. NUMISMATICS - Centre for Numismatic Studies: Workshop over oude en middeleeuwse munten in archeologische en historische context. Mediterrane invloed op Keltische munten. LAMPEN - Typologische en iconografische studies, in het bijzonder op Grieks-Romeinse en vroeg-christelijke lampen. ICONOLOGIE - De iconische taal van Grieks-Romeinse en vroeg-christelijke representaties. WESTERN MEDITERRANEAN WORLD - Historische topografie van Midden- en Zuid-Italië. OOSTELIJKE MEDITERRANE WERELD - Studie van de steenwinningstechnieken en de handel in steen in de Griekse en Romeinse wereld, verbonden aan een project om de herkomst van wit marmer te identificeren dat in de oudheid werd gebruikt, via wetenschappelijke methoden: sporenelement en stabiele isotopenanalyse. - Computerondersteund onderzoek naar de typologie en datering van de Phrygische sarcofaag.- Onderzoek en opgravingen van Pisidian Sagalassus, Turkije. - Typologische en analytische studie van oosterse Sigillata. - Minoïsch-Myceense interactie in Laat-Bronstijd Kreta. NATIONAAL - IJzertijd leefgebied in het Vlaamse Gewest, binnen groter oppida-onderzoek: militaire implantatie in vroege en late Romeinse perioden. Merovingische habitat. - Deelname aan de internationaal georganiseerde 'Landesaufnahme'. - Het probleem van de cultuurhistorische continuïteit versus discontinuïteit in de periode na het Romeinse tijdperk tot aan de Karolingische renaissance (4de-8ste eeuw A.D.). Een archeologische benadering gericht op Oost-Brabant. - Industriële archeologie. OOSTELIJKE WERELD - Indische archeologie, in het bijzonder Harappa-cultuur en Gandhara-kunst.

Trefwoorden:archologie
Disciplines:Geschiedenis, Archeologie, Theorie en methodologie van de archeologie, Andere geschiedenis en archeologie, Theorie en methodologie van de historische wetenschappen