< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoekseenheid Arbeids- en Socialezekerheidsrecht

Research Unit

Tijdsduur:1 jul 1977 →  Heden
Organisatieprofiel:

ARBEIDSRECHT - Reikwijdte en bevoegdheid van paritaire commissies (paritaire comités) - discriminatie op de arbeidsmarkt - seksuele intimidatie - arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen in de transformerende Midden-Europese landen - opleiding op het gebied van opleiding - medezeggenschap, incl. financiële participatie - Werkgelegenheid en privacyrechten - Gezondheid en veiligheid op de werkplek - Sportwetgeving - Gelijkheid en het onderscheid tussen arbeiders en bedienden - Collectieve onderhandelingen - Regeling van arbeidsconflicten SOCIALE ZEKERHEID Onderzoek naar sociale zekerheid en sociaal beleid (welzijnswet) , over de bestaande wetgeving in België en Europa en over toekomstige wetshervormingen. Documentatie- en informatiecentrum over sociale zekerheid en welzijn. Specifieke onderwerpen: - Gezondheidszorgvoorzieningen - Sociale basisrechten - Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en sociale zekerheid - Werkloosheid van zelfstandigen - Informatisering van sociale zekerheid Speciaal team voor expertsystemen voor juridisch advies in sociaal recht - Informatie over sociale rechten - Implementatie van sociale zekerheid reglementen - Beroepsprocedures - Bijzondere bepalingen voor gehandicapten - Sociale bijstand - Pensioenen en recht op werk voor gepensioneerden - Aanvullende sociale verzekeringen Deskundigengroep inzake aanvullende sociale voordelen en aanvullende pensioenen. - Volunatry werk, mantelzorg - Zorgverzekering - Kwaliteitszorg in welzijn

Trefwoorden:legal texts, labour law, comparative labour law, social security, industrial relations, case law
Disciplines:Rechten