< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen (ViDi)

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen (ViDi) richt zich op fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar cultuur en naar communicatieprocessen, -mogelijkheden en -problemen – vaak, maar niet uitsluitend, met een visuele dimensie - in diverse maatschappelijk relevante contexten (wetenschappelijke kennisoverdracht, verslaggeving, entertainment...). De onderzoeksgroep focust hierbij op verschillende deelaspecten (productie, representatie en receptie) van uiteenlopende media (film, televisie, internet, fotografie, etc.) en culturele fenomenen, via een uitgebreid arsenaal aan (innovatieve) methoden (tekstuele analyse, publieksonderzoek, productioneel onderzoek, visuele etnografie, systematische observatie, arts-based methodieken, etc). Zowel historische als hedendaagse aspecten staan centraal in het onderzoek dat doorgaans verschillende theoretisch een methodische invalshoeken combineert: de productiecontext van mediafenomenen en beelden en hun institutionele, politieke en economische invloeden; de multimodale analyse van mediaproducten en visuele artefacten; het perspectief van de ontvangers/gebruikers en de manieren waarop zij betekenissen construeren en specifieke praktijken ontwikkelen. Onze huidige onderzoekslijnen die ook in de toekomst verder ontwikkeld zullen worden omvatten ondermeer: • Visuele media als instrumenten ene databronnen voor sociaal en cultureel onderzoek (visuele sociologie, visuele antropologie, visuele studies, culturele geografie). • De studie van de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van nieuwe mediatechnologieën (internet, geo-media). • Media-analyse, mediageletterdheid en visuele competenties, multimodaal onderzoek • Analyse van non-fictie beeldculturen: van de private tot de publieke sfeer, van populair beeldgebruik tot wetenschappelijke visualisatie. • Toepassing van visuele methoden op diverse velden van sociaal-wetenschappelijke onderzoek (gezondheidszorg, urbane planning, sociale uitsluiting, multiculturalisme, politiek,…) • Historisch onderzoek naar cinema en filmervaring. • Hedendaagse bioskoopculturen: lokaal, nationale en internationale contexten, producten en publieken.
Trefwoorden:CINEMA, VISUELE SOCIOLOGIE, NIEUWE MEDIA, WETENSCHAPPELIJKE VISUALISERING, MEDIACULTUUR, VISUELE STUDIES, VISUELE METHODOLOGIE, FILMSTUDIES
Disciplines:Antropologie, Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie, Communicatiewetenschappen, Journalistiek en professioneel schrijven, Media studies, Andere media en communicatie, Audiovisuele kunst en digitale media, Visuele kunsten