< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES)

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Sociologie
Tijdsduur:1 okt 2003  →  30 sep 2018
Organisatieprofiel:Het onderzoek van OASeS is gestructureerd rond drie onderzoekslijnen. De eersteonderzoekslijn 'armoede, sociale ongelijkheid en sociale uitsluiting' sluit aan bij de langetraditie van wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek naar armoede en andere vormenvan sociale uitsluiting binnen OASeS. Binnen deze onderzoekslijn komen de volgende thema'saan bod: armoedebeleid en armoedebestrijding (onder meer het Jaarboek Armoede en SocialeUitsluiting); de relatie tussen armoede, welvaartstaat en migratie; cultuur en armoede; sociaal werk en gemeenschapsopbouw en indicatoren van (multidimensionele) armoede. De tweede onderzoekslijn 'stedelijke ontwikkeling, beleid en gemeenschapsopbouw' sluit aan bij vroeger onderzoek naar stedelijke armoede en -beleid en omvat volgende thema's: stadsontwikkeling en stadsvernieuwing; wonen, sociale mix en stadsvlucht; stedelijk beleid, governance en stedelijke sociale bewegingen en stedelijke sociale cohesie en conflicten. De derde onderzoekslijn 'ruimte, beleid en innovatie' richt zich op de (politiek) sociologische vraagstukken die gepaard gaan met het intensieve gebruik van ruimte en leefomgeving en de transitie naar een duurzame samenleving. Volgende thema's komen aan bod: Ruimtegebruik, mobiliteit en sociale netwerken; Duurzame ontwikkeling en sociale innovatie en Kennis, wetenschap en innovatie.
Trefwoorden:GEMEENSCHAPSOPBOUW, SOCIAAL WERK, SOCIALE ONGELIJKHEID, ARMOEDE, RUIMTELIJKE PLANNING, SOCIALE INNOVATIE, STADSSOCIOLOGIE
Disciplines:Stedelijk en regionaal ontwerp, ontwikkeling en planning, Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociaal werk, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropolgie