< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoekscel

Administrative Office

Tijdsduur:1 jan 2002  →  Heden
Organisatieprofiel:

Missie: Stevig onderbouwd onderzoeksbeleid en adviesverlening op het gebied van onderzoeksfinanciering. De Cel Onderzoekscoördinatie verzorgt de onderbouw van het onderzoeksbeleid van de universiteit en verleent advies bij de externe ontwikkelingen op dit vlak. Hierbinnen is de EU-cel de schakel tussen enerzijds de onderzoekers en anderzijds de Europese Commissie, de European Research Council, het Vlaams Contactpunt Ideas. Ze verstrekt informatie over Europese en internationale onderzoeksprojecten en verzorgt het administratieve beheer ervan. Actieterreinen: - Beleidsvoorbereidende studies, adviesverlening en informatieverspreiding in verband met onderzoeksfinanciering en onderzoeksbeleid in het algemeen, en in het bijzonder inzake kwaliteitszorg, onderzoekscultuur en -deontologie en onderzoeksmanagement; - Advies verlenen ivm financiering van regionaal, federaal, Europees en internationaal onderzoek; - Beleidsvoorbereiding, adviesverlening en ondersteuning van onderzoeksdossiers in het kader van de academisering en de alliantievorming.

Disciplines:Management