< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderwijseffectiviteit en -evaluatie

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderwijskunde (OE)
Tijdsduur:1 aug 2011 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie (CO&E) is gespecialiseerd in grootschalig onderwijsonderzoek.
Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen maakt deel uit van ons onderzoekscentrum.
Dit steunpunt peilt in hoeverre Vlaamse leerlingen de eindtermen bereiken.
Daarnaast organiseert het CO&E longitudinaal onderzoek waarin een groep leerlingen gevolgd wordt (LiSO, SiBO, LOSO)
en internationaal vergelijkend onderzoek (TIMSS, PIRLS, ...).

Trefwoorden:Onderwijs, Leerlingresultaten, Peilingen, Loopbanen van leerlingen
Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen