< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Neurochemie en gedrag

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  30 sep 2021
Organisatieprofiel:De onderzoeksgroep voor Neurochemie en Gedrag is betrokken in metabool-neurochemisch en gedragsmatig onderzoek en klinisch-neurologische diagnostische en therapeutische research. De belangrijkste doelstellingen van de onderzoeksgroep richten zich op de ontwikkeling van diagnostische en/of therapeutische maatstaven voor neurologische aandoeningen en de ontrafeling van de onderliggende pathofysiologische processen. Biochemisch, neurochemisch, gedragsmatig, en electrofysiologische onderzoek, met inbegrip van medische beeldvorming van het centraal zenuwstelsel, epidemiologische en klinisch en dierexperimenteel farmacologisch onderzoek wordt uitgevoerd. De onderzoeksgroep is daarenboven specifiek geïnteresseerd in ethische overwegingen. De belangrijkste onderzoekstopics kunnen samengevat worden als: - Evaluatie van aminozuren en aminozuuranalogen als kandidaat uremische toxines. - Gedragsmatige en neurochemische validatie van modellen voor cognitieve retardatie en deterioratie, en perifere neuropathie. Gedragsobservaties omvatten baseline en leeftijdsafhankelijke evaluaties van motoriek en cognitie, en de evaluatie van efficaciteit van therapeutische interventies (incl. gentherapeutische en stamceltechnieken). - Klinisch en diagnostisch onderzoek: de onderzoeksgroep heeft ervaring in diagnostische procedures gebruikmakend van neurochemische, electrofysiologische en neurocognitieve parameters, en beeldvormingstechnieken (hoofdzakelijk SPECT).- Onderzoek van merkers voor neurodegeneratieve aandoeningen (waaronder dementie): neurochemisch, genetisch, neuropathologisch, etc.- Epidemiologisch onderzoek, cross-sectioneel en prospectief op grote cohorten gezonde populaties en patiëntengroepen (o.a. dementie
Trefwoorden:DEMENTIE, DIERMODEL, PATHOFYSIOLOGIE, UREMIE, GEDRAG, NEUROFARMACOLOGIE, NEUROCHEMIE, METABOLISME, ELEKTROPHYSIOLOGIE
Disciplines:Biochemie en metabolisme, Medische biochemie en metabolisme, Neurowetenschappen, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering