< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Natuurrapport & adviescoördinatie

Section

Tijdsduur:1 feb 2017 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het team Natuurrapport & Adviescoördinatie ondersteunt de Vlaamse Overheid en haar partners bij de voorbereiding en evaluatie van het natuurbeleid. We zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse opvolging van de natuurindicatoren en voor de verplichte periodieke rapportering over de toestand van de natuur en het natuurlijk milieu (NARA-T), over de effecten van het beleid en de mate waarin de vooropgestelde beleidsdoelstellingen werden bereikt (NARA-B) en het maken van toekomstverkenningen daarrond (NARA-S). Daarnaast staan we in voor een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening inzake instandhouding, ontwikkeling, duurzaam beheer en gebruik van biodiversiteit en natuur.