< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Natuur en Maatschappij

Research Group

Tijdsduur:1 mrt 2014  →  31 jan 2017
Organisatieprofiel:

De onderzoeksgroep Natuur & Maatschappij is een interdisciplinair team dat zich situeert binnen de Afdeling Beheer & Duurzaam Gebruik. De onderzoeksgroep focust op de maatschappelijk aspecten van natuur, ecosysteemdiensten (ESD) en conflictsoorten in Vlaanderen (via o.a. onderzoek naar de maatschappelijke vraag voor ESD, stakeholder analyses, participatieprocessen, argumentaties voor natuur, relatie tussen natuur en welzijn,..).  Dit doen we zoveel mogelijk door concrete situaties te analyseren, en via interne en externe samenwerking. De ruimtelijke focus ligt vooral op landbouw- en stroomgebieden, en recentelijk ook op (peri)-urbane gebieden. Dit onderzoek wordt verder doorvertaald naar beleid en praktijk, en waar mogelijk naar de formulering van alternatieve beleidsinstrumenten.