< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Milieu en Samenleving (M&S)

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Sociologie
Tijdsduur:1 okt 2003 →  30 sep 2018
Organisatieprofiel:Milieu & Samenleving staat voor … • een beter begrip van milieu- en socio-technische vraagstukken • door sociologisch onderzoek, samen met actoren uit het werkveld en met andere wetenschappelijke disciplines • steeds op een professionele afstand "gedreven door het maatschappelijke vraagstuk achter het probleem" • geïnspireerd door hedendaagse inzichten uit de sociale- en beleidswetenschappen. Méér weten ? Onze onderzoeksgroep legt zich sedert begin jaren '90 toe op sociologisch onderzoek van milieuvraagstukken, technologie en duurzame ontwikkeling. Het onderzoek is analytisch verbonden met inzichten uit de milieusociologie, de kennissociologie en de beleidswetenschappen. Daarbij wordt vooral ingezet op kwalitatieve onderzoekstechnieken en actieonderzoek. Vaak opereren wij in een interdisciplinaire setting samen met onder meer natuurwetenschappers, ingenieurs en medici alsook met andere humane disciplines als recht en economie. U komt ons vast tegen in het werkveld van milieuhinder, milieu & gezondheid, risk governance, brownfield sanering, stedelijke leefomgeving, milieurechtvaardigheid, integraal waterbeheer, klimaat- en energiebeleid, nucleair afvalbeheer, transitie naar duurzame materialen en circulaire economie, het voedselsysteem, natuurbeleid, ruimtelijke planning en de wereld van beleidsevaluatie. Onze belangstelling gaat vooral uit naar het omgaan met de veranderende rol van expertise in dossiers van wetenschappelijke onzekerheid en maatschappelijke controverse, het opvolgen van nieuwe werkvormen voor grenzenwerk, stakeholder- en burgerparticipatie in de kennisproductie, de sociale constructie van risico, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving, sociale ongelijkheid en milieurechtvaardigheid, socio-technische transities, institutionele dynamiek in beleid en methoden voor (milieu)beleidsevaluatie. Milieu en Samenleving werkt nauw samen met het Instituut voor Milieu en DO (IMDO), de onderzoeksgroep Ongelijkheid, Armoede en Sociale uitsluiting en de stad (OASeS) en het Urban Studies Institute (USI) van Universiteit Antwerpen.
Trefwoorden:MILIEUBELEIDSWETENSCHAPPEN, DEELNAME VAN BELANGHEBBENDEN EN BURGERS, KENNISARRANGEMENTEN, ECOLOGISCHE RECHTVAARDIGHEID, MAATSCHAPIJLAAR VAN MILIEU, RISICOPERCEPTIE, RISICOBESTUUR
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen