< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Menselijke fysiologie en pathofysiologie

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  30 sep 2011
Organisatieprofiel:Wij bestuderen de (patho)fysiologie van het hart als een spier-pomp op klinisch, spiermechanisch, cellulair en moleculair niveau. Een centraal thema in het laboratorium is dat cardiaal endotheel via directe communicatie met hartspiercellen de musculaire eigenschappen van het hart moduleert. Onze hypothese is dat activatie en dysfunctie van cardiaal endotheel een belangrijk pathofysiologisch kenmerk is van hartfalen. Lopende studies in het laboratorium en de kliniek (dienst cardiologie AZ Middelheim) zijn:- Hartspierfunctie in hartfalen bij normale en verminderde pompfunctie (mens en rattenmodel). - Rol van neureguline-1 tijdens endotheel-hartspiercel communicatie (vnl in vitro). - Nut van endotheel protectie tijdens de ontwikkeling van diabetischecardiomyopathie (rattenmodel).- Interactie van cardiaal endotheel met circulerende stamcellen (in vivo, in vitro).- Homing van geinjecteerde stamcellen in het falende hart (mens) - Nieuwe types van celdood in de progressie van hartfalen.
Trefwoorden:ENDOTHEEL, DIASTOLE, HARTFALEN, HARTSPIER
Disciplines:Cardiale en vasculaire geneeskunde, Fysiologie