< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Media, middenveld en politiek (M2P)

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:De onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek (M2P) heeft een brede maar tegelijkertijd specifieke onderzoeksagenda. De focus van het onderzoek van de groep ligt bij het politiek gedrag van zowel individuele politieke actoren (burgers, journalisten etc.) als van collectieve actoren binnen instituties (vb. politieke partijen, sociale bewegingen...). Het meeste onderzoek in M2P gaat over de niet-institutionele zijde van de politiek. Het gaat om de input-zijde van het politieke proces, over groepen en actoren die zich aan het begin van de beleidscyclus bevinden. Het grootste deel van het onderzoek in M2P zit op de grens tussen verschillende sociaal-wetenschappelijke disciplines: politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen en sociologie. Op dit moment is agenda-setting--de theorie die probeert te verklaren waarom mensen en instituties aandacht besteden aan sommige issues en niet aan andere--de meest gebruikte theoretische benadering in M2P. In al zijn onderzoek heeft M2P de ambitie om wetenschappelijke output te creeren op internationaal niveau, ingebed in internationale netwerken en in samenwerking met internationale collega's. Er zijn op dit momenten drie specifieke onderzoeksdomeinen waar de groep zich op profileert: (1) media en politiek, (2) sociale bewegingen en participatie, en (3) publieke opinie en campagne-effecten.
Trefwoorden:POLITIEKE COMMUNICATIE, POLITIEKE DEELNAME, PUBLIEKE OPINIE, SOCIALE BEWEGING, VERKIEZINGEN, POLITIEKE AGENDA, PROTEST, POLITIEKE PARTIJEN
Disciplines:Sociale psychologie, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Communicatiewetenschappen, Journalistiek en professioneel schrijven, Media studies