< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Materialen en Verpakking Onderzoek en Dienstverlening

Research Group

Tijdsduur:1 mei 2013 →  Heden
Organisatieprofiel:

Materialen en Verpakking Onderzoek en Dienstverlening

(MPR&S, Materials and Packaging: Research & Services)

Expertise

Het onderzoeksspeerpunt 'verpakkingstechnologie' is ruim gedefinieerd met een focus op karakterisatie en optimalisatie van materialen/verpakkingen. Vanuit de dienstverlening en het onderzoek ondersteunen we het onderwijs binnen de opleiding industrieel ingenieur chemie – optie food processing and packaging.

Gedetailleerde info over de activiteiten van de MPR&S onderzoeksgroep kan je terugvinden op de website van MPR&S als op de website van imo-imomec.

Dienstverlening 

Met moderne karakterisatie- en testtechnieken en een juiste wetenschappelijke interpretatie van de meetresultaten steunt MPR&S het bedrijfsleven bij een verantwoorde keuze of aanpassing van verpakkingsconcepten.

Deze activiteiten zijn gericht op 5 items:

  1. gaspermeabiliteitsonderzoek van materialen en verpakkingen voor zuurstof, waterdamp, koolstofdioxide en niet-corrosieve en niet-explosieve gassen
  2. Fysische/mechanische materiaalkarakterisatie
  3. Sealperformantie – onderzoek i.f.v. materiaal en techniek
  4. Conditionering – versnelde veroudering met impactonderzoek van temperatuur en licht, al dan niet in combinatie met vocht
  5. Transportsimulatie- en performantieonderzoek op doos- en palletniveau (apparatuur voor trillen, compressie, vallen, schok) rillings- en/of valonderzoek met uitgebreide registratiemogelijkheden
  6. Verpakkingsoptimalisatie en -diagnoses

Fundamenteel onderzoek

2 onderzoekslijnen: ‘Smart, safe and sustainable packaging’ o.l.v. Prof. Buntinx; ‘Optimization of material characteristics by nanotechnology’ o.l.v. Prof. Peeters.

Naast de traditionele kunststoffen, oriënteert het fundamenteel onderzoek zich recent ook naar bioplastics als hernieuwbare materialen. Er wordt tot doel gesteld bioplastics te 'verbeteren' tot materialen met eigenschappen die vergelijkbaar of beter zijn dan deze van de 'traditionele' kunststofverpakkingsmaterialen. Hierdoor krijgen bioplastics een ruimer industrieel toepassingsgebied in diverse sectoren. Het is fundamenteel toegepast onderzoek met bijzondere aandacht voor industriële toepassingsmogelijkheden.

Toegepast projectonderzoek

De onderzoeksgroep MPR&S engageert zich voor diverse mogelijkheden van projectwerking met universiteiten, organisaties, bedrijven enz. Voorbeelden zijn TETRA, CORNET, intercluster-projecten,…. Voorbeelden zijn het BIOFUN (composteerbare verpakkingen), Multi2Recycle (recyclage polypropyleenverpakkingsconcepten), REPAC² (gecoate papiergebaseerde verpakkingen)

Trefwoorden:Bioplastics, Gaspermeabiliteit, Verpakkingsonderzoek (materiaal, concept, proces), Materiaalkarakterisatie, Transportsimulatie en -performantie, Conditionering en versnelde veroudering, Sealperformantie
Disciplines:Engineering van biomaterialen, Composieten en hybride materialen, Materialenwetenschappen en -techniek, Polymere materialen