< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Materialen- en Oppervlaktewetenschappen & Engineering

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:18 jan 2010 →  Heden
Organisatieprofiel:

Er bestaat in Vlaanderen een historische traditie op het vlak van materiaalonderzoek en in het bijzonder m.b.t. metallische materialen. De onderzoeksbiotoop is ongewoon veelzijdig en omvat verschillende toonaangevende actoren. Naas! de universiteiten met uitgebreide vakgroepen of departementen materiaalkunde (waaronder UGent, VUB) bestaan er oak diverse kennisinstellingen zoals OGAS, CRM, VITO, SCK en Flamac, die in Vlaanderen actief zijn op het domain van (metallisch) materiaalonderzoek. Daarenboven is er oak een betekenisvolle industriele activiteit in de metaalproductiesector met diverse belangrijke bedrijven zoals Arcelor-Mittal, Bekaert, Aleris­Aluminium, SAPA en Umicore. Tevens werd recent de VZ\/11 Strategisch lnitiatief voor Materialen {SIM) opgericht. De aanvragers van deze gemeenschappelijke onderzoeksgroep zijn actief goed ingebed in dit netwerk van materiaalgerelateerde activiteiten. 

Trefwoorden:Material technology
Disciplines:Materialenwetenschappen en -techniek