< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Marketing

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Marketing
Tijdsduur:1 okt 2003  →  Heden
Organisatieprofiel:Marketing heeft betrekking op de relaties tussen een organisatie en haar publieken, met het oog op het verwezenlijken van haar doelstellingen. Traditioneel wordt het vakgebied marketing gestructureerd aan de hand van een functionele indeling: product, prijs-, communicatie- en distributiebeleid. Daarnaast wordt een indeling naar doelgroepen gehanteerd: businessmarketing, consumentenmarketing, dienstenmarketing enz. Marketing heeft ook een methodologische eigenheid die onder de brede noemer van marktonderzoek valt Het departement staat open zowel voor kwantitatieve als voor kwalitatieve componenten in het onderzoek, en gaat ervan uit dat beide complementair zijn.Het departement streeft naar de verdere ontwikkeling van theorievorming, concepten en methoden in de context van marketing en marktonderzoek. Aangezien marketing een toegepast karakter heeft, put het departement haar onderzoeksopdracht voor een gedeelte uit de bijdrage van de marketingpraktijk.Wat het toegepast onderzoek betreft, staat het departement open voor samenwerking met organisaties op basis van opdrachtonderzoek. Op het vlak van fundamenteel onderzoek hebben de leden van het departement zich in het recente verleden gericht op onderwerpen in verband met marketingcommunicatie, consumentengedrag, distributie, merkpolitiek en onderwerpen tussen het raakvlak van marketing en micro-economische theorie.
Trefwoorden:PRODUCTMARKETING, PRIJSMARKETING, MARKETINGONDERZOEK, COMMUNICATIESTRATEGIE, MARKETING, BEDRIJFSMARKETING, DIENST MARKETING
Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Marketing, Micro-economie, Toerisme