< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Magnetische Resonantie

Research Group

Tijdsduur:1 jan 1970  →  31 dec 2006
Organisatieprofiel:

Al bijna een halve eeuw wordt NMR gewaardeerd als een krachtig spectroscopisch instrument in onder meer de chemie, de natuurkunde en de biomedische wetenschap. De toepassingen zijn talrijk en breed. De ontwikkeling van bijvoorbeeld magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) heeft nieuwe gebieden van NMR-toepassingen geopend, waarvan de meeste specifiek zijn voor de medische wereld. Tegenwoordig zijn er een breed scala aan NMR technieken beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden. Een van deze is veld-cyclische NMR-relaxatiespectroscopie, waarmee men de ontspanningstijden van spin-rooster meet over een breed scala van magnetische veldsterkte. De studie van deze ontspanningstijden dan geeft details over moleculaire bewegingen en spin-interacties. Een van de onderwerpen die onderzocht worden in onze eenheid is de spin-rooster ontspanningstijd van waterkernen in verdunde waterige suspensies van colloĆÆdale silica deeltjes. Het doel van dit onderzoek is dubbel. Allereerst worden de water ontspanningsmechanismen experimenteel verken in een model systeem, samengesteld uit eenvoudige bolvormige macromoleculen. En hopelijk zal de aldus verkregen informatie nuttig zijn om de relaxatiepaden in complexere heterogene systemen, zoals eiwit- en polymeeroplossingen of zelfs in biologische weefsels en vloeistoffen, vast te stellen. Daarnaast worden de oppervlaktechemie en de waterinteracties bij een oxide-interface getest door deze studie van de oplosmiddel ontspanningstijden. De waardering van de fysische chemie van oxide-interfaces, vooral in een waterige omgeving, en de door hen gecontroleerde reacties is een vereiste om veel van de belangrijke processen van natuurlijke systemen te begrijpen. Hier evolueren we in een veld dat mogelijke toepassingen heeft in bijvoorbeeld katalyse, bodem- en minerale chemie. Tegelijkertijd passen andere leden van onze groep MRI-beeldtechnieken toe om in vivo de structuur van menselijk bot te bepalen. Het is hun bedoeling technieken te ontwikkelen die patiĆ«ntvriendelijk moeten zijn, maar toch in staat zijn om botsterkte te voorspellen met voldoende nauwkeurigheid, zodat ze nuttig kunnen zijn bij de diagnose van osteoporose.

Trefwoorden:Colloids, MRI, Relaxometry, Blood Flow, Field Cycling, NMR
Disciplines:Fysica, Elektrotechniek en elektronica, Burgerlijke ingenieurswetenschappen en bouwkunde, Basiswetenschappen, Chemie