< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Laboratorium voor Signaalintegratie in Celgedrag

Division

Tijdsduur:1 aug 2008  →  Heden
Organisatieprofiel:

Onze wetenschappelijke interesse is te onthullen hoe membraan-geassocieerde scaffold-eiwitten en lipiden deelnemen aan celsignalering en multicellulaire organisatie / homeostase. Wij leverden belangrijke bijdragen aan ons begrip van het belang van membraantransport voor de biologie van de heparansulfaat-proteoglycanen (en vice versa), de rol van fosfolipiden in de functie van PDZ-eiwitten en, meer recent, de moleculaire mechanismen van de biogenese van de exosomen. Onze huidige focus ligt op het verduidelijken van de rol van syndecan-PDZ moleculaire netwerken in het ontstaan, de functie en de diversiteit van de ‘extracellulaire vesikels’, de rol van de syntenine route (een viraal-achtige exosomale route) in tumor-gastheer relaties tijdens de progressie van leukemie en haar terugval, en om bij te dragen aan de rationele ontwikkeling van kleine chemische remmers van PDZ-eiwitten. Wij daarom genieten van nauwe contacten en samenwerking met het Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille. Voor de toekomst willen wij frontlinieprojecten ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de intercellulaire overdracht van 'non coding' RNA via exosomen en hun implicatie in cel-cel communicatie en tumor-gastheer interacties.

Trefwoorden:signalering, cel-cel communicatie, extracellulaire vesikels, exosomen
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen