< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMM)

Research Group

Tijdsduur:1 jan 2019 →  Heden
Organisatieprofiel:Het Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMM) heeft een wereldwijde reputatie op het vlak van het bestuderen van antibioticagebruik en –resistentie, en het verbeteren van diagnostische tests. LMM is de coordinator van verschillende Europese projecten, zoals European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC), Genomics to Combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI in Europe (GRACE), Translational Research on Antimicrobial resistance and Community-acquired infections in Europe (TRACE), Platform for European Preparedness Against (Re-) emerging Epidemics (PREPARE), en New Diagnostics for Infectious Diseases (ND4ID). Het LMM is ook de centrale coördinator van LAB-Net in COMBACTE-Net (Combatting Bacterial Resistance in Europe), dat toezicht houdt op het netwerk van honderden diagnostische microbiologische laboratoria in meer dan 40 landen, en talloze onderzoekslaboratoria voor microbiologie. Onderzoek naar de impact van antibioticagebruik tegen menselijke pathogenen en commensale flora bij mens en dier is één van de krachtlijnen van het onderzoek bij LMM. Momenteel gebruiken we state-of-the-art genetische, genomische en microbioom toepassingen om de impact van antibiotica te bestuderen (I). Andere krachtlijnen van ons onderzoek richten zich op (II) biofilms: aangezien een groeiend aantal ernstige infecties gekoppeld worden aan de vorming van biofilms in biomaterialen, bestuderen we de microbiële interacties in biofilms, zowel in vitro als in vivo, die ontstaan bij infecties a.g.v. het gebruik van invasieve technieken, zoals ventilator-geassocieerde pneumonie en katheter infecties. (I) Mechanismen van antibioticaresistentie in pathogene bacteriën, met de nadruk op het onderzoeken van 'oude' antibiotica waarvan de resistentiemechanismen slecht gekend zijn, zoals colistine, nitrofurantonine en fosfomycine. Zowel klinische als in vitro gekweekte stammen ondergaan sequenering van het volledig genoom. De stabiliteit van de resistentie en de fitness kosten worden bepaald om het ontstaan en het nut van resistentie mechanismen te begrijpen. (IV) Een andere belangrijke krachtlijn van LMM is de verbetering van microbiologische diagnostiek van infectieziekten via ontwikkeling, evaluatie, validatie en optimalisatie van diagnostische tests. LMM is verantwoordelijk voor het bouwen, trainen, en onderhouden van een performant Europees netwerk van diagnostische microbiologische laboratoria voor de ondersteuning van klinische studies voor de ontwikkeling van antibacteriële middelen. (V) LMM coördineert een wereldwijd netwerk van ziekenhuizen voor het bestuderen van het voorschrijven van antimicrobiële middelen. Dank zij deze data kunnen we de kwaliteit van het voorschrijven in ziekenhuizen verbeteren, vooral in Laag-Midden-Inkom Landen. (VI) Tenslotte coördineert LMM onderzoek naar de snelle klinische response bij dreigende pandemieën of epidemieën in Europa via nieuwe studie design zoals "Adaptive Platform Trials".
Trefwoorden:BIOFILMS, DIAGNOSTIEK, PANDEMISCH, KLINISCHE PROEF, ANTIBIOTICUMRESISTENTIE, ANTIBIOTICAGEBRUIK
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Microbiologie