< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Laboratorium Experimentele Oncologie

Division

Hoofdorganisatie:Departement Oncologie
Tijdsduur:1 okt 2005 →  Heden
Organisatieprofiel:

Er zijn vijf belangrijkste onderzoeksthema's in het Laboratorium voor Experimentele Oncologie (LEO):
> Moleculaire karakterisering van zeldzame tumoren gericht op de identificatie van predictieve biomarkers;
> Preklinische studies naar de werkzaamheid van nieuwe gerichte agenten in zacht weefsel sarcomen gebruikmakend van een uniek panel van xenograft modellen uit patiënt monsters;
> Translationeel onderzoek, het identificeren van prognostische markers in verband met experimentele behandeling, bestudeerd in biologische monsters afkomstig van fase I-III klinische studies;
> Pathofysiologie van geselecteerde bijwerkingen die optreden bij patiënten tijdens de behandeling met tyrosinekinaseremmers;
> Prognostische en predictieve biomarkers bij borstkankerpatiënten met een speciale focus op de biologie van het ouder worden.

Trefwoorden:Oncology
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen