< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Kenniseenheid openlucht groenteteelt

Division

Tijdsduur:13 jan 1977 →  Heden
Organisatieprofiel:

Voor het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) is een belangrijke taak weggelegd als brug tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijkvoorlichting. Door diverse praktijkgerichte proeven wordt theoretisch onderzoek vertaald naar praktijkkennis, demonstratieve voorlichting en actuele informatie voor de tuinder. Daarnaast worden ook teelttechnische problemen die zich kunnen voordoen op groenteteeltbedrijven onderzocht.

Veel aandacht wordt besteed aan kwaliteit en een rationeel gebruik van gewasbeschermingmiddelen, meststoffen en water. Resultaten worden gevulgariseerd door middel van studieavonden, geleide rondgangen, specifieke werkgroepen en studieclubs, cursussen, bedrijfsbezoeken, opendeurdagen, een jaarverslag en publicaties in diverse vakbladen. Het Proefcentrum is erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Duurzame Landbouwontwikkeling) en krijgt daarvoor een financiële bijdrage. Het PCG ontvangt als provinciale vzw ook een zeer belangrijke financiële ondersteuning van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, leden tuinders en GMO via telersverenigingen.

Om een degelijke voorlichting te kunnen geven, worden jaarlijks heel wat proeven aangelegd zowel in het proefcentrum als bij tuinders. De belangrijkste teelten in groenten onder beschutting zijn bladgewassen en diverse vruchtgewassen waaronder tomaten en komkommer.  Een deel van de serres en koepels zijn biologisch gecertifieerd.  Bij de openluchtproeven zijn de hoofdteelten prei, bladgewassen, kolen (voornamelijk bloemkool en spruitkool), uien en diverse schermbloemige gewassen. Het onderzoek en voorlichting is opgedeeld in 4 kenniseenheden: groenten openlucht, groenten onder beschutting – gangbare en biologische teelt, innovatie en smaak- en consumentenonderzoek.
Trefwoorden:in te vullen
Disciplines:Andere landbouwwetenschappen, diergeneeskunde en levensmiddelenwetenschappen