< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Internationaal en Europees recht

Department

Tijdsduur:1 jan 1999 →  Heden
Organisatieprofiel:

"Het onderzoek op het gebied van het internationale recht richt zich voornamelijk op vier verschillende velden. Het recht van de zee, het recht van internationale organisaties, het regionale internationale recht in Afrika en Oost-Europese rechtsstelsels. Met betrekking tot het recht van de zee zijn de belangrijkste gebieden de verontreiniging van de zee, de visserij, de Belgische staat , de Oostzee-regio en de maritieme afbakening. Wat de internationale organisaties betreft: het onderzoek van het Centrum besteedt bijzondere aandacht aan de Verenigde Naties in het algemeen en de blauwhelmen in het bijzonder. Ten aanzien van Afrika lopen twee interdisciplinaire projecten centrum rond het volk van mislukte staten in Afrika en netwerken van het bestuur daarin. Ook land-en maritieme grenzen in de regio krijgen speciale aandacht. Tot slot, in het gebied van de Oost-Europese rechtsstelsels, zijn verschillende onderzoeksprojecten opgezet met de Midden-Europese landen zowel als Rusland. Het onderzoek op het gebied van Europese wet richt zich op verschillende aspecten van het constitutionele / institutioneel en materieel recht. De volgende onderzoeksprojecten worden uitgevoerd op dit moment: - De Veranderende Rol van de Europese Raad in het institutionele kader van de Europese Unie; - De Europese Gemeenschap als een collectief lid van de Wereld Organisatie Tade."

Trefwoorden:International Law
Disciplines:Rechten