< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Intelligentie in processen, geavanceerde katalysatoren en solventen (iPRACS)

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2019 →  Heden
Organisatieprofiel:iPRACS heeft als doel om beslissingen in chemisch procesontwerp te ondersteunen door vroegtijdige inschatting van milieu-effecten en economische performantie, gebruik makend van brede expertise over de toepassing van katalyse en groene solventen. Gezien de nog onbekende validiteit van dergelijke projecties vanuit prille procesideeën, ontwikkelt iPRACS nieuwe methoden aanvullend op huidige levenscyclusanalyse (LCA) en techno-economische analyse (TEA), momenteel vooral gebruikt worden om processen in veel verdere stadia van technologische ontwikkeling te beoordelen. Dit kader wordt gebruikt om richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen die de duurzaamheid van processen potentieel sterk kunnen verbeteren. Voorbeelden van huidige projecten in het expertisedomein zijn heterogenisering van katalyse via metaal-organische roosters (MOFs), gebruik van diep eutectische solventen (DES) in (bio)katalyse, synthese van monomeren uit vetzuren, en (thermo-)chemische recyclage van polymeren.
Trefwoorden:KATALYSE, GROENE CHEMIE, CHEMISCH PROCES, DUURZAAMHEID, LEVENSCYCLUS EVALUATIE, TECHNO-ECONOMISCHE ANALYSE, POLYMEREN, OPLOSMIDDELEN, CIRCULAIRE MATERIALEN, RECYCLAGE
Disciplines:Macromoleculaire en materiaalchemie, Organische chemie, Fysische chemie, Duurzame chemie, Katalytische reactietechnieken, Chemisch productontwerp en formulering, Process engineering, Duurzaamheids- en milieutechniek, Polymere materialen, Andere materiaaltechnologie