< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO)

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  31 dec 2018
Organisatieprofiel:Geïntegreerd vaccin en microbiologisch onderzoek met focus op een verbeterde kennis van de immuunrespons bij profylactische en therapeutische vaccins (inclusief tumorvaccins) en het beperken van antibioticaresistentie. - Ontwikkeling van point of care diagnostische systemen - Therapeutische en/of preventieve (gepersonaliseerde) gezondheidszorg - Toegepast onderzoek met humane vaccins - Onderzoek naar surrogaat biomerkers - Biobanking - Ontwikkeling van injectiesystemen - Epidemiologische studies en modellering van infectieziekten - Inzichten in de humane microbiota en impact van antibiotica- en probioticatherapieën - Antibioticagebruik en -resistentie - Economische evaluatie van vaccinatiecampagnes Verschillende innovatieve onderzoekstopics zijn lopende of zitten in de pipeline: potentiële ontwikkeling van theranostische toestellen (e.g. snelle Point of Care diagnostica, optische biosensoren, lab-on-chip, microarrays) voor detectie van pathogenen and geassocieerde resistentie en dit in samenwerking met verschillende Europese onderzoekspartners; potentiële ontwikkeling van snelle diagnostische tests en injectiesystemen; potentiële ontwikkeling van patiënt specifieke cellulaire vaccins voor gerichte antivirale en antikanker therapie.
Trefwoorden:ANTIBIOTICA, IMMUNOLOGIE, KLINISCHE PROEF, GEZONDHEIDSECONOMIE, STAMCELLEN, MICROBIOLOGIE, HEMATOLOGIE, VACCINOLOGIE
Disciplines:Microbiologie, Systeembiologie, Hematologie, Laboratoriumgeneeskunde, Sociaal-medische wetenschappen