< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Instituut voor Globale Gezondheid (GHI)

Research Group

Tijdsduur:1 jan 2019 →  Heden
Organisatieprofiel:Missie: "Versterken van "relevant" gezondheidsonderzoek De missie van het GHI bestaat erin om onderzoek uit te voeren dat gericht is om de volksgezondheid wereldwijd te verbeteren. Daarom veresterken we de onderzoekscapaciteit wereldwijd en ondersteunen we de implementatie en evaluatie van "evidence based" interventies voor gezondheidsproblemen die lage en middeninkomenslanden treffen. Dit is in overeenstemmingmet de missie van zowel de Universiteit Antwerpen als de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Strategie: Het Global Health Institute (GHI) biedt een kader aan voor onderzoek, onderwijsactiviteiten en academische dienstverlening in samenwerking met lokale en mondiale partners. We streven naar: - Bewustmaking van het publiek in België en in het buitenland over wereldwijde volksgezondheid, inclusief de invloed van globalisering op gezondheid en gezondheidszorg in Vlaanderen en België. - Begeleiden van onderzoek naar implementatie door te focussen op duurzame interventies voor belangrijke gezondheidsproblemen in lage en landen met lage en midden inkomens landen. - Focus op interdisciplinair onderzoek, een breed scala aan ziekten, waaronder hun biologische en structurele determinanten, en het concept van one health dat de veranderende patronen van de wereldwijde volksgezondheid weerspiegelt. - Ontwikkelen van academische netwerken en langdurige partnerschappen om duurzame samenwerkingen te verwezenlijken en de return of investment voor beide partners te maximaliseren. - Afstemming van ons onderzoek, opleiding, onderwijs en diensten op de prioriteiten van de Universiteit Antwerpen en de partnerinstellingen (universiteiten, particuliere sector, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties) in lage en middeninkomenslanden. Missie: "Versterken van "relevant" gezondheidsonderzoek De missie van het GHI bestaat erin om onderzoek uit te voeren dat gericht is om de volksgezondheid wereldwijd te verbeteren. Daarom veresterken we de onderzoekscapaciteit wereldwijd en ondersteunen we de implementatie en evaluatie van "evidence based" interventies voor gezondheidsproblemen die lage en middeninkomenslanden treffen. Dit is in overeenstemmingmet de missie van zowel de Universiteit Antwerpen als de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Strategie: Het Global Health Institute (GHI) biedt een kader aan voor onderzoek, onderwijsactiviteiten en academische dienstverlening in samenwerking met lokale en mondiale partners. We streven naar: - Bewustmaking van het publiek in België en in het buitenland over wereldwijde volksgezondheid, inclusief de invloed van globalisering op gezondheid en gezondheidszorg in Vlaanderen en België. - Begeleiden van onderzoek naar implementatie door te focussen op duurzame interventies voor belangrijke gezondheidsproblemen in lage en landen met lage en midden inkomens landen. - Focus op interdisciplinair onderzoek, een breed scala aan ziekten, waaronder hun biologische en structurele determinanten, en het concept van one health dat de veranderende patronen van de wereldwijde volksgezondheid weerspiegelt. - Ontwikkelen van academische netwerken en langdurige partnerschappen om duurzame samenwerkingen te verwezenlijken en de return of investment voor beide partners te maximaliseren. - Afstemming van ons onderzoek, opleiding, onderwijs en diensten op de prioriteiten van de Universiteit Antwerpen en de partnerinstellingen (universiteiten, particuliere sector, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties) in lage en middeninkomenslanden. - Voortbouwen op de unieke troeven van de Universiteit Antwerpen en de partnerinstellingen in lage- en middeninkomenslanden. - Capaciteit opbouwen voor epidemiologisch globaal volksgezondheidsonderzoek bij Belgische en internationale wetenschappers door wetenschappers te integreren in onderzoekstudies, korte uitwisselingsprogramma's, training in kwantitatieve en kwalitatieve vaardigheden die vereist zijn voor kwalitatief hoogstaand volksgezondheidsonderzoek en inschrijving aan de Universiteit van Antwerpen via het duaal PhD-programma. - Versterken van de institutionele capaciteit van de partneruniversiteiten en instellingen in lage- en middeninkomenslanden om epidemiologisch onderzoek uit te voeren, onderzoekfondsen te beheren en gezondheidseducatie en kennisbeheer te ondersteunen. - Versterken van de "global Health" onderzoekscapaciteit aan de universiteit van Antwerpen door vooraanstaande onderzoekers te stimuleren om een wereldwijde volksgezondheidscomponenten in hun onderzoeksportfolio op te nemen. - Hand in hand samenwerken met relevante ministeries (gezondheid, onderwijs, enz.) In Vlaanderen, België en in het buitenland om de onder en postgraduaat opleiding van gezondheidswerkers te verbeteren en evaluatie- en monitoringsystemen in te voeren; Onderzoek bij GHI: Het GHI van de Universiteit Antwerpen streeft naar het uitvoeren van of meewerken met hoogwaardig onderzoek in een breed scala van volksgezondheidsproblemen in lage en middeninkomens landen. Epidemiologische methoden worden gehanteerd om een optimaal studie ontwerp en analyse te verzekeren. Kwalitatieve of gemengde methoden worden gebruikt wanneer informerend onderzoek nodig is of om een optimale integratie van de culturele context in het onderzoek en uitvoering te garanderen. We voorzien om gezondheidseconomische of wiskundige modelleringsaspecten in toekomstige studies zullen worden uitgevoerd. Onderzoek naar gezondheidssystemen en implementatieonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onze internationale partners, lokale gemeenschappen en departementen van volksgezondheid. Lopende onderzoeksprojecten per onderzoeksthema: HIV, malaria, tuberculose, knikkebolziekte, verwaarloosde infectieziekten (Emmonsia hoerikwaggiana, Schistosomiasis, cutane leishmaniasis), HPV en baarmoederhalskankerscreening, Community Health, niet-overdraagbare ziekten, onderzoek naar gezondheidssystemen, migrantengezondheid, vaccineerbare aandoeningen, voeding.
Trefwoorden:INFECTIEZIEKTEN, GEZONDHEIDSSYSTEMEN ONDERZOEK, KLINISCHE PROEF, CHRONISCHE ZIEKTE, EPIDEMIOLOGIE, MOLECULAIRE EPIDEMIOLOGIE
Disciplines:Maatschappelijke gezondheidszorg, Publieke medische diensten, Sociaal-medische wetenschappen, Gynaecologie en verloskunde, Microbiologie, Tropische geneeskunde