< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Instituties en Meerlagige Politiek (ACIM)

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het studiegebied van ACIM's betreft de gevolgen van het meerlagig karakter van hedendaagse institutionele configuraties voor politiek, bestuur en beleid, alsook de relaties tussen overheid en samenleving. Kenmerkend voor hedendaagse politiek is de meerlagigheid van politieke processen. Daarmee wordt verwezen naar het feit dat belangenvertegenwoordiging, beleidsvorming, verantwoordingsprocessen, politieke legitimiteit niet uitsluitend betrekking hebben op één jurisdictie, bijvoorbeeld de klassieke natiestaat, maar dat vele beleidskwesties op meerdere niveaus hun beslag krijgen. Gedurende de laatste decennia hebben diverse transformaties plaatsgevonden die tot gevolg hebben dat institutionele arrangementen bijna permanent in staat van verandering verkeren, met als gevolg dat betrokken actoren zich constant dienen aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Begrippen zoals Europeanisering, federalisering, devolutie, governance, privatisering, globalisering verwijzen allemaal naar een breed scala van institutionele veranderingen die plaatsvinden in het politieke domein. Het groeiend belang van de EU als supranationaal niveau, de regionalisering van België alsook devolutie in andere Europese landen, de toenemende invloed van internationale organisaties zijn concrete manifestaties van deze trends. ACIM ziet deze meerlagige institutionele context als een omgeving waarin een grote variëteit aan actoren trachten het overheidsbeleid te beïnvloeden en waarbij deze actoren, in functie van hun doelstellingen, strategisch gebruik kunnen maken van opportuniteiten die zich situeren op meerdere niveaus. De wijze waarop deze meerlagige institutionele context gevolgen genereert voor de aard van de politiek vorm het centrale aandachtspunt van ons onderzoeksprogramma. Inzake disciplinaire focus combineert ACIM de diverse gebieden binnen de politieke wetenschappen, waaronder comparative politics, internationale betrekkingen en politieke economie. Voor de komende vijf jaar concentreert ACIM zijn onderzoeksprojecten binnen drie onderzoekslijnen, namelijk a) het functioneren van een meerlagige overheid, b) belangenvertegenwoordiging, en c) reguleringsvraagstukken en judiciële politiek.
Trefwoorden:MEERLAGIG BESTUUR, BELANGENVERTEGENWOORDIGING, REGELGEVENDE EN GERECHTELIJKE POLITIEK, POLITIEKE INSTELLINGEN
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Toegepaste sociologie, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen