< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Hypertensie en Cardiovasculaire Epidemiologie

Division

Tijdsduur:1 jul 1977 →  Heden
Organisatieprofiel:

De Onderzoekseenheid Hypertensie en Cardiovasculaire Epidemiologie (HCVE) coördineerde invloedrijke klinische studies, gepubliceerd in topvakbladen, zoals de Systolic Hypertension in Europe Trial (Syst-Eur), de Ambulatory blood Pressure monitoring and Treatment of Hypertension trial (APTH) en de Treatment of hypertension based on Home or Office blood Pressure trial (THOP).  HCVE leidde de Data Safety and Monitoring Board van grote klinische studies, inclusief de Systolic Hypertension in China trial (Syst-China), de Randomised Olmesartan and Diabetes Microalbuminuria Prevention Study (ROADMAP) en de Hypertension in the very Elderly trial (HYVET).  HCVE organiseerde de Ouabain and Adducin for Specific Intervention on Sodium in HyperTension trial (OASIS-HT) en de Newer vs. Older Antihypertensive Agents in African Hypertensive patients (NOAAH) trial, die actief was in zes klinische centra in sub-Sahara Afrika.  HCVE speelde een centrale rol in de beshrijving van de nadelige gezondheidseffecten ingevolge van blootstelling van de Vlaamse bevolking aan milieupolluenten, waaronder zware metalen zoals lood en cadmium, en meer recent aan luchtvervuiling door fijn stof.

De huidige onderzoeksinteresses van HCVE focussen op de klinische toepassing van omics (genomics, epigenomics, proteomics en metabolomics), epidemiologische studies, en de behandeling van cardiovasculaire ziekten, in het bijzonder hypertensie.  In 1985 startte HCVE de nog steeds voortdurende FLEmish Study on ENvironment Genes and Health Outcomes (FLEMENGHO), welke als template diende voor andere bevolkingsstudies in Europa, waaronder het European Project on Genes in Hypertension (EPOGH) en het Swiss Kidney Project on Genes in Hypertension (SKIPOGH), in China (Jingning County), en meer recent in Montevideo, Uruguay en Lugbe (Abuja), Nigeria.  In 1998 nam HCVE deel aan verschillende FP7 projecten, waaronder INGENIOUS HYPERCARE, HYPERGENES, EU-MASCARA and HOMAGE.  Binnen het H2020 programma is HCVE de coördinator van het ERA-CVD project PROACT dat zich richt op het voorspellen en de onderliggende pathofysiologie van het acute coronaire syndroom gebruik makend van omics technologie.

HCVE richtte verschillende internationale onderzoeksconsortia op.  IDACO (International Database on Ambulatory blood pressure monitoring in relation to Cardiovascular Outcome) en IDHOCO (International Database of HOme blood pressure in relation to Cardiovascular Outcome) focussen op de klinische toepasbaarheid van ambulante bloeddrukmeting of de zelfgemeten thuisbloeddrukmeting in risicostratificatie, gebruik makend van gegevens van prospectieve bevolkingsstudies.  HCVE startte het European Network coordinating research on REnal denervation (ENCOReD) en publiceerde in 2017 de pilootfase van de INSPiRED trial (Investigator-Steered Project on intravascular Renal Denervation for Management of Drug-Resistant Hypertension).

De European Research Council Advanced Researcher project EPLORE (Epidemiological Left ventricular Outcomes Research in Europe) focuste op linkerventrikel diastolische disfunctie in de algemene bevolking en werd opgevolgd door een Proof-of-Concept project toegekend door de European Research Council over het gebruik van urinaire proteomics voor de voorspelling van de resultaten van harttransplantatie (uPROPHET – Urinary PROteomics in Predicting HEart Transplantation outcomes). 

HCVE coördineerde PREMATCH (PREMATurity as predictor of children's Cardiovascular-renal Health), een case-controle studie die een vergelijking maakt van de gezondheid van kinderen op 11-jarige ouderdom, tussen deze geboren met extreem laag geboortegewicht (<1000 g) en deze voldragen geboren.  HCVE voert momenteel een studie uit bij arbeiders in een bedrijf in de Verenigde Staten dat batterijen recycleert, met als doel de gezondheidseffecten te beschrijven geassocieerd met een 4-5 -voudige stijging in de bloedloodconcentratie (SPHERL – Study for Promotion of HEalth in Recycling Lead) wanneer niet eerder blootgestelde werknemers hun job in dit bedrijf opnemen.

Trefwoorden:bloeddruk, hypertensie, epidemiologie, autonoom zenuwstelsel, omics, trials, linkerventrikelfunctie
Disciplines:Cardiale en vasculaire geneeskunde, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten, Laboratoriumgeneeskunde, Medische systeembiologie, Moleculaire en celbiologie