< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Henry van de Velde

Research Group

Hoofdorganisatie:Architectuur
Tijdsduur:1 okt 2013 →  Heden
Organisatieprofiel:Het Onderzoekscentrum Henry van de Velde beoogt multi- en interdisciplinaire studie, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening wat betreft processen van duurzame transitie van de gebouwde omgeving. Zijn actieterrein beslaat zowel het roerend als het onroerend patrimonium en strekt zich uit van het meubel, interieur en gebouw tot de stad en het landschap. De activiteiten impliceren ontwerpmatige, culturele, historische, sociale, economische en technische aspecten op de verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Daarnaast gaat ook aandacht uit naar gerelateerde aspecten op meta-niveau, zoals methodologie van ontwerp, onderzoek en onderwijs, en beoordelingskaders. Deze invalshoek verbindt de diverse inhoudelijke deelaspecten van het ruime actieterrein en creëert een goed gefundeerde opzet met een belangrijke return voor het onderzoek en de nexus met het onderwijs.
Trefwoorden:LANDSCHAP, ARCHITECTUURONTWERP, MONUMENTENZORG, ARCHITECTUUR
Disciplines:Ingenieurswetenschappen in de architectuur, Architectuur, Architecturaal design, Kunststudies en -wetenschappen