< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Geobiologie

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Biologie
Tijdsduur:1 mei 2022 →  Heden
Organisatieprofiel:De onderzoeksgroep GEOBIOLOGIE verricht fundamenteel en toegepast onderzoek op het raakvlak tussen geologie en biologie. Ons hoofddoel is diepgaande inzichten te verwerven in de interacties tussen de biosfeer, en de geosfeer, hydrosfeer en atmosfeer. Daarbij bestuderen wij de biogeochemische cycli van koolstof en andere elementen binnen het aardsysteem van nanometer tot globale schaal, om een beter inzicht te krijgen in de wijze hoe natuurlijke ecosystemen functioneren in het verleden, heden en toekomst. Wij hanteren daarbij een "oplossingsgericht" aanpak, waarbij we onderzoeken hoe biologie en natuurlijke ecosystemen kunnen bijdragen aan een oplossing voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen (klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, circulaire materialen, nieuwe biotechnologische processen en nanomaterialen, bio-elektriciteit, CO2 onttrekken aan de atmosfeer).
Trefwoorden:AARDSYSTEEMKUNDE, MICROBIOLOGIE, BIOGEOCHEMIE
Disciplines:Geochemie, Biogeochemie, Geologie, Ecologie, Microbiologie