< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Fysiofarmacologie (FYSFAR)

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het onderzoek van het Laboratorium voor Fysiofarmacologie is gefocusseerd op het cardiovasculair systeem. In een eerste onderzoekslijn worden de morfologische en hemodynamische veranderingen bestudeerd die optreden tijdens de ontwikkeling en het ruptureren van atherosclerotische plaques. Verschillende experimentele modellen in konijnen en genetisch gemodificeerde muizen zijn beschikbaar. Recent hebben we voor de eerste maal een model van plaqueruptuur in muizen ontwikkeld, waarbij klinische eindpunten zoals beroerte, hartinfarct en plotse dood optreden. We beschikken ook over menselijke vaatspecimen, waardoor we de bevindingen in diermodellen kunnen valideren en extrapoleren. De potentiële rol van apoptose, necrose, autofagie en neo-angiogenese in de vulnerabiliteit van atherosclerotische plaques wordt intensief bestudeerd a.d.h .v.. immunohistochemische en moleculair biologische technieken. Functionele veranderingen van endotheel- en gladde spiercellen in atherosclerotische bloedvaten worden onderzocht in geïsoleerde vasculaire ringsegmenten en met elektrofysiologische technieken. Farmacologische manipulatie van de bovenvermelde parameters, waaronder de studie van potentiële plaquestabiliserende therapieën, wordt ook uitgevoerd. Deze multidisciplinaire aanpak kan resulteren in een beter begrip van de verschillende factoren die betrokken zijn in de etiopathogenese en klinische gevolgen van atherosclerose en kunnen resulteren in nieuwe therapeutische interventies. In een tweede onderzoekslijn bestuderen we de fysiologie van het hart, meer bepaald de rol van intercellulaire communicatie in de hartspier als een autoregulatorisch systeem van hartspierprestatie. Hierbij wordt aandacht besteed aan communicatie via de paracriene werking van neureguline-1. We maken hiervoor gebruik van diermodellen, celkweek, analyse van twitch prestaties van geïsoleerde hartspieren, echocardiografie, hemodynamische druk¬volume analyses en van moleculair biologische en immunohistochemische technieken. Deze onderzoekslijn is ook translationeel van karakter en beoogt de ontwikkeling van nieuwe behandelingsvormen van linkerventrikeldisfunctie en chronisch hartfalen.
Trefwoorden:PLAQUERUPTUUR, HARTFALEN, VASCULAIRE REACTIVITEIT, ENDOTHEEL, ATHEROSCLEROSE, CARDIOVASCULAIR SYSTEEM, CELDOOD
Disciplines:Cardiale en vasculaire geneeskunde, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen