< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Fundamentele Wiskunde (T_FW)

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Wiskunde
Tijdsduur:1 okt 2003  →  Heden
Organisatieprofiel:De onderzoeksgroep Fundamentele Wiskunde in Antwerpen bestrijkt een breed spectrum aan onderzoeksgebieden van algebra en meetkunde tot analyse. Meer specifiek, zijn de onderzoekstopics voor elk van de professoren en hun ondersoeksteams:- Karim Becher:kwadratische vormen, getaltheorie van lichamen, centraal simpele algebra's, brauergroepen, lineaire algebraïsche groepen- David Eelbode:conforminvariante operatoren, representatietheorie, spingroepen, cliffordanalyse- Sonja Hohloch:symplectische meetkunde, floerhomologie, hamiltoniaanse systemen, integreerbare systemen, morsetheorie en n-categorieën, optimaal transport- Lieven Le Bruyn:algebraïsche meetkunde, quantumalgebra, representatietheorie, ringen en algebra's- Wendy Lowen:niet-commutatieve algebraïsche meetkunde, homologe en homotope algebra, Hochschild cohomologie, deformatietheorie- Boris Shoikhet:deformatietheorie, operads en hogere structuren, hogere categorietheorie, homologe en homotope algebra, poisson meetkunde, topologische quantumveldentheorieHet onderzoek van de actieve emeriti behelst:- Bob Lowen:categorische topologie, approachtheorie en indexanalyse met toepassingen in approximatietheorie, functionaalanalyse, kanstheorie en statistiek, hyperruimtetheorie en domeintheorie- Fred Van Oystaeyen:niet-commutatieve algebraïsche meetkunde, calabi-yau-algebra's en deformatietheorie, rota-baxteroperatoren, categorieën over hopfalgebra's en quasi-algebra's, niet-commutatieve topologie, gliderrepresentaties van gefilterde algebras, gegradeerderingtheorie----------------------------------------------------------------------------Beurzen van het FWO (zowel aspirant- als postdocbeurzen, Pegasusposities, projecten, het Odysseusprogramma), FWO & F.R.S.-FNRS programma's (Excellence of Science (EoS),...), van de Europese Unie (ERC) en nationale programma's van onder meer Duitsland en Zwitserland, tezamen met het eigen onderzoeksfonds van de universiteit (BOF) voorzien in de mogelijkheid tot onderzoek met veel doctoraatsstudenten, postdocs en conferenties.De onderzoeksgroep trekt veel uitstekende onderzoekers aan als leden of bezoekers, en draagt bij tot de internationalisatie van de wiskunde aan de Universiteit Antwerpen, via een verdere ontwikkeling van internationale netwerken en deelname in internationale onderzoeksactiviteiten.
Trefwoorden:NIET-COMMUTATIEVE ALGEBRAÏSCHE MEETKUNDE, BRAUERGROEP, REGULIERE ALGEBRAS, KWANTUMGROEPEN, QUANTISATIEDEFORMATIE, DIFFERENTIAALVERGELIJKINGEN, KWADRATISCHE VORMEN, DYNAMISCHE SYSTEMEN, LIE-ALGEBRA, DIFFERENTIËLE OPERATOREN, GETALTHEORIE, INTEGREERBARE HAMILTONIAANSE SYSTEMEN, FLOER HOMOLOGIE, CLIFFORD ALGEBRA, SYMPLECTISCHE GEOMETRIE
Disciplines:Algebra, Geometrie, Wiskundige analyse