< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Expo-Eco

Research Group

Tijdsduur:1 dec 2005  →  15 apr 2008
Organisatieprofiel:De onderzoeksgroep 'Lerarenvorming' richt zich vooral tot onderzoekstopics die zich situeren binnen het uitgebreide takenpakket van de leraar secundair onderwijs. Enerzijds richten we ons tot het handelen van de leraar in de klascontext (microniveau). Anderzijds bekijken we het functioneren van de leraar als lid van een school (meso-niveau). Daarbij zoeken we naar onderlinge verbanden tussen variabelen op micro- en mesoniveau en de impact hiervan op de professionele ontwikkeling van de leraar.Voorbeelden van lopende projecten/projecten in voorbereiding:- Onderzoek naar de parameters van een ge├»ntergreerd zorgbeleid en het effect hiervan op de professionele ontwikkeling van leraren secundair onderwijs- Professionalisering van leerkrachten en directies inzake ori├źntering van leerlingen in het secundair onderwijs.
Trefwoorden:PROFESSIONALISERING LERAREN, LERARENOPLEIDING, SCHOOLREGLEMENT
Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen