< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Experimentele Farmacologie

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:19 nov 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:

De voorgestelde onderzoeksgroep is het resultaat van de gemeenschappelijke interesse van drie vakgroepen (MBFA, FASC en PARC) met betrekking tot de farmacologiscbe en kliniscbe aspecten van de bioactieve endogene fragmenten van angiotensine. Deze fragmenten maken deel uit van bet renine angiotensinesysteem (RAS) dat van groot klinisch belang is gezien zijn rol in de regulatie van bet cardiovasculaire systeem en zijn rol in geheugenprocessen. De complementaire expertise van deze drie vakgroepen alsook de recente toekenning van een GOA-financiering rond De vakgroep MFBA (Moleculaire en Biochemische Farmacologie) heeft een aanzienlijke expertise opgebouwd in de studie van receptoren en hun signaaltransductiemechanismen. Sinds 1998 is de research van deze groep gericbt op de moleculaire farmacologie van receptoren in bet RAS. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een brede waaier van in vitro technieken. Het in vitro onderzoek naar de moleculaire mechanismen van niet-peptide AT1 -antagonisten alsook het werkingsmecbanisme van de angiotensine-gemedieerde receptoractivatie resulteerde in 28 pubbcaties in intemationale tijdschriften met peer review.
De groep Experimentele Neurofarmacologie binnen de vakgroep FASC (Farmaceutische Scheikunde, Analyse van geneesmiddelen en geneesmiddelenkennis) bestudeert de in vivo neurochemie, neurofarmacologie en farmacokinetiek in diermodellen voor epilepsie, ischemie en de ziekte van Parkinson. Zij heeft 15 jaar ervaring in het domein van de in vivo microdialyse, microbore LC en de verschillende diermodellen, wat resulteerde in een belangrijke publicatie output. De in vivo studie van de rol van het RAS in verschillende neurotransmittersystemen is twee jaar geleden gestart.
Binnen de vakgroep PARC (Farmacologie), bestudeert de groep Experimentele en Klinische Farmacologie de renale fysiologie en hypertensie, meer bepaald het renale dopamine systeem, het RAS en het L-arginine-NO systeem. Deze groep heeft een aanzienlijke ervaring opgebouwd in de studie van deze systemen in in vivo ratmodellen. Momenteel worden experimenten opgezet om de renale effecten van een aantal bioactieve angiotensine fragmenten te bestuderen thv. de nier.
De complementariteit van de gebruikte technieken, de ervaring van de onderzoekers en de interdisciplinariteit van de teams garanderen een efficiënte benadering van de in vitro fundamentele/mechanistische en de in vivo fysiologische/pathofysiologische aspecten van het RAS.

Trefwoorden:Renine-angiotensine-systeem, Receptorfarmacologie, Cardiovasculair systeem, Neurofarmacologie
Disciplines:Andere biologische wetenschappen