< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Ervaringsgericht Onderwijs

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderwijskunde (OE)
Tijdsduur:1 aug 2011 →  Heden
Organisatieprofiel:

In het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) wordt kennis rond

In het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) wordt kennis rond ervaringsgericht werken ontwikkkelt, gedeeld en gebundeld. Ervaringsgerichthei ervaringsgericht werken ontwikkkeld, gedeeld en gebundeld. Ervaringsgerichtheid verwijst naar het gericht zijn naar de manier waarop anderen de context ervard verwijst naar het gericht zijn naar de manier waarop anderen de context ervaren. CEGO heeft een lange traditie binnen het onderwijs, maar ondertussen is de en. CEGO heeft een lange traditie binnen het onderwijs, maar ondertussen is de focus uitgebreid naar andere contexten, zoals ervaringsgericht opleiden, opvoedfocus uitgebreid naar andere contexten, zoals ervaringsgericht opleiden, opvoeden, onderzoek, ouderbegeleiding, etc.

en, onderzoek, ouderbegeleiding, etc.
Trefwoorden:Education
Disciplines:Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen