< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Energie en Materialen in Infrastructuur en Gebouwen (EMIB)

Research Group

Hoofdorganisatie:Bouwkunde
Tijdsduur:1 okt 2013 →  31 mrt 2023
Organisatieprofiel:EMIB staat voor "Energy and Materials in Infrastructure and Buildings". Deze onderzoeksgroep is samengesteld uit een complementair team van onderzoekers uit diverse vakgebieden van de bouwkunde en de elektromechanica. Innovatie, duurzaamheid en kwaliteit staan centraal in het onderzoek. De onderzoeksgroep organiseert zich in drie secties: • De sectie "Green Building Engineering" bestudeert de optimalisatie van de duurzaamheid van gebouwontwerpen en energetische renovaties. Hierbij wordt een integrale benadering gehanteerd met aandacht voor technische uitvoerbaarheid, comfort, economische rentabiliteit (LCC) en reductie van ecologische impact gedurende de ganse levenscyclus van het project (LCA). • De sectie "HVAC Engineering" doet onderzoek in het domein HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) voor klimaatregeling en warmtedistributie in gebouwen en industriële toepassingen. Deze sectie werkt nauw samen met het spin off bedrijf HYSOPT dat de gelijknamige ontwerp- en optimalisatiesoftware ontwikkelt. • De sectie "Wegenbouwkunde – Road Engineering Research Section" legt de focus op onderzoek van de materiaaleigenschappen, recyclage en innovatieve toepassingen van bitumineuze en hydraulisch gebonden bouwmaterialen in infrastructuurwerken, i.h.b. duurzame asfaltconstructies.
Trefwoorden:BOUWINDUSTRIE, LABORATORIUMINSTRUMENTEN, INFRASTRUCTUREN, LAB
Disciplines:Bouwkunde en gebouwentechnologie, Structurele ingenieurskunde, Andere burgerlijke ingenieurswetenschappen en bouwkunde